Unieważnienie legitymacji służbowej

23.09.2020
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 03483/Z wydaną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.