Konsultacje Karty Aktualizacji 17/2020 

25.09.2020
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 24 września 2020r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 17/2020 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki:

Projekt Karty Aktualizacji 17/2020 IRiESD 
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 17/2020”