500 milionów na bezpieczeństwo energetyczne Śląska

29.09.2020
Ponad pół miliarda złotych inwestuje rocznie TAURON w sieć dystrybucyjną województwa śląskiego. Inwestycje są prowadzone na wszystkich poziomach napięć, jednak największe efekty dla klientów przynoszą duże projekty realizowane w perspektywie kilkuletniej.

– Śląsk to szczególny teren nie tylko na naszej mapie działania, ale również w perspektywie ogólnopolskiej. Aglomeracja katowicka to najbardziej zurbanizowany teren w Polsce z koncentracją przemysłu, a tym samym z ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja. – Dlatego tak ważne są stałe poprawianie stanu i rozbudowa infrastruktury energetycznej na tym terenie – dodaje prezes Zasina.

Stacja Janów w Nikiszowcu

Do najważniejszych dużych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnim okresie na Śląsku należy kompleksowa przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Janów w Katowicach, zasilającej cztery dzielnice miasta: Janów, Nikiszowiec, Giszowiec i Zawodzie.  

Przebudowa stacji zapewniła zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji katowickiej oraz poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid.

Stacja Janów powstała już w 1959 r. i jest zlokalizowana na zabytkowym i ciekawym architektonicznie Nikiszowcu. Rozwiązania techniczne zastosowane w stacji były jednak przestarzałe, a urządzenia wyeksploatowane, dlatego podjęta została decyzja o całkowitej jej przebudowie.

Ze względu na lokalizację stacji w gęstej i zabytkowej zabudowie miejskiej, została ona wykonana w wersji wnętrzowej. Zrealizowany zakres prac obejmował: budowę nowego budynku, demontaż istniejącej rozdzielni 110 kV i transformatorów 110/6 kV oraz budowę nowej rozdzielni 110 kV w technologii modułowej GIS i zabudowę transformatorów 110/20/6 kV, budowę rozdzielni 20 kV i 6 kV oraz przebudowę powiązań liniowych stacji po stronie 110kV i budowę nowych powiązań z siecią 20kV i 6kV.

– Na przykładzie stacji Janów najlepiej widać, jakie efekty przynosi unowocześnienie infrastruktury energetycznej. Modernizacja stacji dała możliwość wdrożenia funkcjonalności sieci inteligentnej, co skutkuje ograniczeniem strat energii i zapewnia warunki techniczne dla realizacji nowych przyłączeń oraz upraszcza obsługę ruchową – wyjaśnia Dariusz Zygmunt, dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja w Gliwicach.

Modernizacja stacji została dofinansowana w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Wartość całkowita projektu brutto przekroczyła 18 mln zł, z czego ponad 7,5 mln zł wynosiło dofinansowanie z Unii.

Poprawa zasilania Raciborza

Kolejny  kluczowy  realizowany na Śląsku projekt infrastrukturalny TAURONA to poprawa zasilania miasta Racibórz i ościennych gmin. Projekt jest wieloetapowy i koncentruje się wokół przebudowy dwóch linii wysokiego napięcia zasilających miasto. Chodzi o zasilanie podstawowe, czyli ciąg linii 110 kV (wysokie napięcie) od Stacji Rydułtowy do Stacji Studzienna (zlokalizowanej w centrum Raciborza) oraz o dodatkową linię 110kV zapewniającą zasilanie rezerwowe tego miasta.

Obecnie realizowany jest etap 4B budowy zasilania podstawowego miasta, którego zakończenia jest planowane na I kw. 2021 r. Wartość inwestycji tylko tego etapu prac, to ok. 10,5 mln zł. Dla miasta Racibórz oraz gmin sąsiednich zakończenie inwestycji oznaczać będzie poprawę pewności zasilania w energię elektryczną, między innymi przez likwidację przestarzałych i wyeksploatowanych elementów sieci, to jest słupów z lat międzywojennych oraz izolatorów i przewodów z lat 80-tych. Dzięki inwestycji wzrosną możliwości przesyłowe linii Rydułtowy-Studzienna, co z kolei umożliwi przyłączanie nowych mocy dla klientów komercyjnych. Jeden z nowo przyłączanych klientów złożył zamówienie na dodatkowe 22 MW mocy. Całkowita wartość projektu „Poprawa zasilania dla miasta Racibórz” to koszt  41 mln zł.

Modernizacje na Podbeskidziu

Na terenie Podbeskidzia, gdzie ukształtowanie terenu i charakterystyka regionu jest inna niż konurbacji śląskiej w kwietniu tego roku zakończona została modernizacja stacji elektroenergetycznej 110kV/15kV GPZ (Głównego Punktu Zasilania) Wisła w Istebnej.

Prace polegały na rozbudowie rozdzielni wysokiego i średniego napięcia, co pozwoliło finalnie na przyłączenie do sieci TAURONA i zapewnienie zasilania dla czterech dużych podmiotów komercyjnych. W samym Bielsku natomiast przeprowadzona została modernizacja GPZ Metalowe. Efektem inwestycji jest ograniczenie strat w sieci poprzez umożliwienie rozwoju sieci 15 kV na terenie miasta Bielska-Białej (obecnie częściowo pracującej na napięciu 6kV) oraz na przyłączenie odbiorców przemysłowych.

Duża część działań inwestycyjnych prowadzonych przez TAURON Dystrybucja jest odpowiedzią na oczekiwania klientów w zakresie przyłączenia do sieci. Tak jest  również w przypadku  budowy stacji GPZ Czechowice Zachód, której realizacja przypada na lata 2020-2022.

Inwestycje na północy województwa

W północnej części województwa śląskiego w latach 2019-2020 zostały zrealizowane lub są aktualnie w trakcie budowy, kolejne ważne dla regionu inwestycje sieciowe. Mowa tu np. o budowie pola liniowego 110 kV w stacji elektroenergetycznej Koksownia w Częstochowie. Prace te są wykonywane w celu przyłączenia prywatnego wytwórczego bloku energetycznego o mocy 25,64 MVA. W samym mieście trwają prace przy zmianie rozdzielni 15kV Kiedrzyn w związku z przyłączeniem podstacji trakcyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji dla zasilania zmodernizowanej linii tramwajowej.

Kolejne inwestycje związane ze zwiększeniem pewności zasilania klientów obejmują: kompleksową modernizację stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Szczekocinach oraz budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Sabinów. W planach są prace modernizacyjne lub budowa trzech kolejnych stacji WN, w tym na terenie Częstochowskiej Strefy Ekonomicznej.

Niezależnie od dużych inwestycji na terenie województwa cały czas trwają modernizacje oraz odtworzenie wyeksploatowanej sieci niskiego napięcia w celu poprawy parametrów dostarczanej energii oraz obsługi zabudowywanych coraz częściej, odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.