Trzecia wersja Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy

30.09.2020
W TAURON Dystrybucja S.A. będzie obowiązywała trzecia wersja Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy IOBP IB-002/TD
Nowa wersja Instrukcji związana jest z wejściem w życie z dniem 26.10.2020 roku nowego rozporządzenia bhp przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).
Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi zmianami. Do tego czasu tj. 25.10.2020 roku, obowiązuje IOBP IB-002/TD wersja druga.

>>> Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy