TAURON nagrodził najaktywniejszy samorząd

12.10.2020
Rozstrzygnięta została szósta edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd przyjazny energii”, w którym spółki dystrybucyjne z całej Polski wspierają nowoczesne i proekologiczne aktywności gmin. Na terenie działania Grupy TAURON nagrodę w wysokości 15 000,00 zł otrzymała Gmina Siechnice z woj. Dolnośląskiego.

Konkurs był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska i rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. Siechnice mają się czym pochwalić w każdym z tych obszarów.

- Gmina angażuje się w szereg projektów związanych z energią elektryczną wykonując je samodzielnie lub z partnerami biznesowymi. Przykładem tego mogą być stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W gminie działa już pierwsza stacja ładowania aut elektrycznych zlokalizowana przy Urzędzie Miejskim - podkreśla Milan Ušák, Burmistrz Siechnic.

Nagrodzone inicjatywy Gminy były realizowane już w kilku ostatnich latach. I tak Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Smart City Siechnice”, który przewiduje realizację 12 funkcjonalności sieci inteligentnej, w tym m.in. automatyczną kontrolę poziomu napięcia, optymalizację rozdziału mocy, zarządzanie energią przez odbiorcę (online) oraz ładowanie pojazdów elektrycznych.

Kolejna inicjatywa gminna to pozyskanie dofinansowania na realizację projektu budowy multimodalnych centrów przesiadkowych, które połączą kolej podmiejską z komunikacją autobusową i samochodową. W gminie wprowadzony został ponadto program dofinansowania w ramach dotacji celowej na likwidację niskiej emisji, poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne. Samorząd uzyskał też dofinansowanie do programu wymiany pieców w kwocie ok. 1,3 mln zł. oraz podjął decyzję o uczestnictwie w Klastrze Energetycznym Siechnice.

Działania gminy w wielu aspektach związane są z podstawową działalnością operatora systemu dystrybucyjnego, który zapewnia dostawy energii elektrycznej dla gminy.

- Aktywność samorządu wpisuje się w nasze myślenie o rozwoju sieci dystrybucyjnej, która musi teraz bardzo elastycznie współpracować np. z odnawialnymi źródłami energii. Obecnie nasi klienci indywidualni i instytucjonalni, w tym gminy, to coraz częściej również partnerzy w budowaniu systemu nowoczesnej inteligentnej energetyki - mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja. - Zachęcamy więc do aktywności i nagradzamy te samorządy, które podejmują inicjatywy i działania nastawione na poprawą niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie powstawaniu smogu, czy rozwój elektromobilności.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu firm: TAURON Dystrybucja, Enea Operator, Energa-Operator, Innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne.