Sposób prowadzenia prac u Klientów w okresie epidemii

15.10.2020
W związku ze stanem epidemii TAURON Dystrybucja prowadzi prace związane z techniczną obsługą i eksploatacją układów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz lokali oraz prace eksploatacyjne i usuwanie awarii w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i Klientów. 
Wszystkie prace przy liczniku oraz związane z usuwaniem awarii wymagające wejścia do lokalu są wykonywane za zgodą Klienta i z zachowaniem wymaganych środków ochrony osobistej pracowników w postaci maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych. 

Przy wykonywaniu prac wewnątrz lokalu przy liczniku lub usuwaniu awarii, prosimy o:

zachowanie dystansu co najmniej 2 metrów od pracownika,
wyłączenie klimatyzacji lub wentylacji w pomieszczeniu,
przewietrzenie pomieszczania i utrzymanie przewiewu w trakcie pracy np. poprzez otwarcie okna.

Przy wykonywaniu odczytów liczników wewnątrz lokali przedstawiciel spółki w pierwszej kolejności będzie prosił o podanie odczytu licznika bez wchodzenia do lokalu.

Prace zlecone przez Klientów oraz inne prace eksploatacyjne, w tym odczyty liczników w miejscach ogólnie dostępnych, są realizowane zgodnie z uzgodnionymi terminami. W przypadkach lokali lub osób objętych izolacją, kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, prosimy o przekazywanie takiej informacji na etapie kontaktu przedstawiciela TAURONU Dystrybucja przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac.

Dodatkowo informujemy, że w okresie epidemii  mogą wystąpić lokalne opóźnienia w realizacji zadań związanych z techniczną obsługą i eksploatacją układów pomiarowych. W takich przypadkach prace będą umawiane na inny termin.