200 mln złotych na inwestycje na Opolszczyźnie

19.10.2020
Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej koniecznej do przyłączania nowych klientów oraz poprawa stanu sieci i urządzeń elektroenergetycznych, to kluczowe zadania inwestycyjne i modernizacyjne, realizowane przez TAURON Dystrybucja na terenie woj. opolskiego.

W ubiegłym roku TAURON Dystrybucja zrealizował duże inwestycje sieciowe, zamykając go wykonaniem planu inwestycyjnego na poziomie 121 mln zł. W roku bieżącym na kontynowanie rozpoczętych prac i podjęcie nowych zadań, zaplanowane jest w TAURONIE blisko 200 mln złotych.

Spektakularnym przykładem inwestycji sieciowej, realizowanej w związku z potrzebą przyłączenia do sieci dużego podmiotu komercyjnego, jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Radzikowice. Budowa stacji wraz z zasilającymi liniami kablowymi 110 kV została podjęta ze względu na konieczność zapewnienia możliwości przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego firmy UMICORE w Radzikowicach (gmina Nysa).

- Decyzja o budowie GPZ Radzikowice to przede wszystkim wyjście naprzeciw potrzebom inwestorów lokalizujących się na terenie Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach pod Nysą. Największym z nich jest firma UMICORE, która na początek złożyła zapotrzebowanie dla swojej fabryki na przyłączenie na poziomie 110 kV z mocą 40 MW. Docelowa moc dostarczana temu odbiorcy będzie znacznie większa, ale nastąpi to dopiero po zakończeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne budowy stacji 220/110kV Nysa. – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja - Pokazuje to, jak działania energetyki muszą być odpowiednio wcześniej planowane oraz skorelowane w zakresie skonfigurowania i zsynchronizowania pracy systemu elektroenergetycznego.

Całkowity koszt budowy stacji 110/15 kV Radzikowice wraz z liniami zasilającymi 110 kV rozłożony na 2 lata, to ponad 74 mln złotych.

Kolejne przykłady inwestycji sieciowych, będące odpowiedzią TAURONA na potrzeby przyłączeniowe klientów na terenie Opolszczyzny, to budowa stacji 110/15 kV Olszowa wraz z zasilającą dwutorową linia napowietrzną 110 kV, służąca przyłączeniu firm zlokalizowanych na terenie Strefy Ekonomicznej w Olszowej (gmina Ujazd), a także budowa 41 szt. węzłów sieciowych i 42 sztuk złączy kablowych 15 kV dla przyłączenia klientów na poziomie średniego napięcia w różnych częściach województwa.

Duża stacja, duże wyzwania

Przykładem ważnej dla regionu i realizowanej aktualnie inwestycji jest kompleksowa przebudowa stacji 110/15 kV Koźle, zlokalizowanej w sąsiedztwie rzeki Odry i linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Nysa. Stacja elektroenergetyczna została wybudowana w tym miejscu w latach trzydziestych XX wieku. Część wschodnia terenu GPZ-u to obszar bezpośredniego zagrożenia powodziowego, a sama stacja została już w swojej historii kilka razy zalana – ostatnio w roku 1997 oraz 2010. Podczas powodzi w roku 1997 częściowemu uszkodzeniu uległy fundamenty i ściany dotychczasowego budynku stacyjnego, mieszczącego m.in. rozdzielnię średniego napięcia.

Budynek zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, co podczas przebudowy obiektu wymusiło zastosowanie ponadstandardowych środków ochrony przeciwpowodziowej. Podczas prac projektowych nowego obiektu zaproponowany więc został wariant zabudowy rozdzielni 110 kV i 15 kV w budynku na wysokości umożliwiającej ochronę przed wodami zalewowymi i eksploatację w czasie występowania ewentualnej powodzi.

- Nowa stacja będzie odporna na zagrożenie powodziowe. Jej projekt i przebudowa realizowane są w celu zapewnienia dostaw energii do klientów nawet w przypadku podtopienia terenu. Urządzenia zostały umieszczone na kondygnacji znajdującej się na poziomie wyższym niż przewidywany poziom ewentualnych wód powodziowychTo przykład z jednej strony wyciągania doświadczeń z przeszłości, z drugiej natomiast troska o bezpieczeństwo dostaw energii do klientów również przy trudnych sytuacjach meteorologicznych lub przy problemach terenowych – mówi Witold Stefański, dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja w Opolu.

Stacja została zaprojektowana jako bezobsługowa z wnętrzową rozdzielnią 110kV typu GIS (gazowa) i wnętrzową rozdzielnią 15kV. Dodatkowo założono możliwość rozbudowy stacji o dodatkowe pola liniowe 110kV (wysokie napięcie).

Stacja Koźle to nie jedyna inwestycja zwiększająca pewność zasilania odbiorców energii na Opolszczyźnie. Kolejne, zrealizowane w ostatnich latach to:
przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Prudnik – GPZ Głubczyce na odcinku 15,5 km,
modernizacja rozdzielni sieciowej 15 kV „Zachód” w Kluczborku,
przebudowa 37 szt. węzłów sieciowych 15/0,4 kV w celu poprawy parametrów jakościowych energii i pewności zasilania,
przebudowa istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia dla poprawy parametrów jakościowych energii i pewności zasilania.

Plany na przyszłość

Inwestycje infrastrukturalne na terenie woj. opolskiego prowadzone są na wszystkich poziomach napięć, jednak największe efekty dla klientów przynoszą duże projekty realizowane na sieci wysokich i średnich napięć. Ich przygotowanie od koncepcji i projektu, poprzez pozyskanie koniecznych zgód i ustaleń, po proces realizacji i włączenia urządzeń w układ sieci dystrybucyjnej spółki, jest procesem długoletnim.

Planowane istotne zamierzenia inwestycyjne TAURON Dystrybucja w kolejnych latach, to między innymi modernizacja stacji GPZ Grodków, budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin oraz linii 110 kV dla zasilania podstacji trakcyjnej PKP.

W dalszej perspektywie pewność i bezpieczeństwo dostaw energii dla woj. opolskiego zapewnione zostanie przez przebudowy stacji elektroenergetycznych Kędzierzyn i Groszowice, modernizację linii napowietrznej 110 kV relacji Groszowice – Ozimek oraz budowę węzłów sieciowych 15/0,4 kV dla zasilenia nowych klientów i poprawy pewności zasilania odbiorców istniejących.