Karta Aktualizacji 18/2020

29.12.2020
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.21.2020.MZS Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 18/2020 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2021 r.

Dostępne pliki:

Karta Aktualizacji nr 18/2020 IRiESD
Decyzja DRR.WRE.4321.21.2020.MZS