Konsultacje Karty Aktualizacji 19/2021

27.01.2021
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2021 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 19/2021 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki:

Projekt Karty Aktualizacji nr 19/2021 IRiESD
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 19/2021