⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

TAURON Dystrybucja wykorzystuje potencjał inteligentnych liczników

27.01.2021
35 milionów nowych odczytów trafia codziennie do innowacyjnego systemu informatycznego, wdrożonego w TAURON Dystrybucja. Zbudowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego system korzysta z danych z ponad 400 tysięcy inteligentnych liczników zamontowanych już przez TAURON Dystrybucja u klientów na terenie Wrocławia.
W projekcie B+R TAURONA został opracowany prototyp systemu Platforma MDM klasy Big Data do zaawansowanej analizy ogromnej liczby danych pochodzących z infrastruktury pomiarowej AMI (z liczników inteligentnych) w powiązaniu z danymi pochodzącymi z innych systemów OSD. Każdego dnia do systemu Platforma MDM (Meter Data Management) przekazywanych jest ponad 35.000.000 danych pomiarowych oraz informacji o zdarzeniach z infrastruktury pomiarowej działającej w ramach Smart City Wrocław.

Korzyści z zainstalowanego licznika inteligentnego odczuwają również klienci, którzy mają możliwość np. stałego wglądu w informację o tym, jak wygląda ich zużycie energii elektrycznej oraz w jakich taryfach pobierają energię elektryczną.

Dodatkowo inteligentne liczniki gromadzą ogromną liczbę danych o stanie i ruchu w sieci energetycznej, obciążeniach oraz innych zdarzeniach w sieci elektroenergetycznej, które dystrybutor energii elektrycznej może wykorzystywać do usprawnienia swoich procesów biznesowych.

Przykładem może być prowadzenie zawansowanej analityki wykrywania awarii oraz zakłóceń w pracy infrastruktury pomiarowej, czy też możliwość monitorowania zapotrzebowania na moc, a następnie planowania i realizowania optymalnych inwestycji w infrastrukturę sieci elektroenergetycznej.

Realne korzyści z milionów danych

Analiza i zarządzanie dużą ilością danych pomiarowych i zdarzeń pochodzących z liczników inteligentnych odczytu oraz korzystanie z inteligentnej aplikacji umożliwia również optymalizację pracy sieci dystrybucyjnej. Wpływa na poprawę efektywności energetycznej i zwiększenie bezpieczeństwa sieci m.in. poprzez wdrożenie nowych metod wyrównywania obciążeń ,regulacji napięcia zasilającego oraz innych parametrów jakości dostaw energii elektrycznej.
W praktyce w dłuższej perspektywie działanie Platformy MDM może zwiększyć zwrot z inwestycji poniesionych przez TAURON Dystrybucja, ponieważ uzyskane dane oraz wyniki mogą posłużyć do podejmowania decyzji o nowych inwestycjach w sieć dystrybucyjną, planowania zadań eksploatacyjnych, remontów i prac modernizacyjnych.

Miliard odczytów miesięcznie

Projekt badawczo-rozwojowy „Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej” realizowany był w partnerstwie z gliwicką firmą Future Processing S.A. i został uruchomiony w ramach sektorowego programu B+R „Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Po wdrożeniu Platformy MDM na terenie Wrocławia, system już teraz analizuje dane pomiarowe i zdarzenia pochodzące z ponad 405 tys. liczników zdalnego odczytu. Liczniki te przesyłają informację o zużyciu energii elektrycznej w 15 minutowych interwałach, generując 35.000.000 odczytów dziennie, miesięcznie wykonując około 1.100.000.000 odczytów, co przekłada się na przyrost danych na poziomie bliskim 1 TB miesięcznie. Mając na uwadze wymóg elastyczności procesowania dla przetwarzania tak dużej ilości danych, konsorcjum zdecydowało się na zastosowanie technologii chmur obliczeniowej Microsoft Azure – mówi Monika Brachmańska, Managing Director w Future Processing S.A.

Sam projekt był podzielony na 3 etapy i rozłożony w czasie na ok. 3 lata. Pierwszy, badawczy obejmował opracowanie wzorów i modeli matematycznych przez wspierające go jednostki naukowe tj. Politechnikę Częstochowską i Politechnikę Opolską.

W drugim, trwającym ponad rok etapie, Future Processing zaangażowało do pracy ekspertów w obszarach sztucznej inteligencji - uczenia maszynowego, Big Data, wytwarzania oprogramowania oraz specjalistów od jakości oprogramowania.

W trzecim etapie projekt został wdrożony na terenie Wrocławia. Po zebraniu doświadczeń w praktyce oraz sprawdzeniu przydatności i wykorzystywanych funkcji systemu, możliwy będzie jego dalszy rozwój. Mowa tu
o nowych, dostosowanych do aktualnych potrzeb modułach i funkcjonalnościach oraz o docelowym wykorzystaniu systemu Platforma MDM na całym obszarze działania TAURON Dystrybucji lub u innych OSD.