TAURON Dystrybucja wykorzystuje potencjał inteligentnych liczników

27.01.2021
35 milionów nowych odczytów trafia codziennie do innowacyjnego systemu informatycznego, wdrożonego w TAURON Dystrybucja. Zbudowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego system korzysta z danych z ponad 400 tysięcy inteligentnych liczników zamontowanych już przez TAURON Dystrybucja u klientów na terenie Wrocławia.
W projekcie B+R TAURONA został opracowany prototyp systemu Platforma MDM klasy Big Data do zaawansowanej analizy ogromnej liczby danych pochodzących z infrastruktury pomiarowej AMI (z liczników inteligentnych) w powiązaniu z danymi pochodzącymi z innych systemów OSD. Każdego dnia do systemu Platforma MDM (Meter Data Management) przekazywanych jest ponad 35.000.000 danych pomiarowych oraz informacji o zdarzeniach z infrastruktury pomiarowej działającej w ramach Smart City Wrocław.

Korzyści z zainstalowanego licznika inteligentnego odczuwają również klienci, którzy mają możliwość np. stałego wglądu w informację o tym, jak wygląda ich zużycie energii elektrycznej oraz w jakich taryfach pobierają energię elektryczną.

Dodatkowo inteligentne liczniki gromadzą ogromną liczbę danych o stanie i ruchu w sieci energetycznej, obciążeniach oraz innych zdarzeniach w sieci elektroenergetycznej, które dystrybutor energii elektrycznej może wykorzystywać do usprawnienia swoich procesów biznesowych.

Przykładem może być prowadzenie zawansowanej analityki wykrywania awarii oraz zakłóceń w pracy infrastruktury pomiarowej, czy też możliwość monitorowania zapotrzebowania na moc, a następnie planowania i realizowania optymalnych inwestycji w infrastrukturę sieci elektroenergetycznej.

Realne korzyści z milionów danych

Analiza i zarządzanie dużą ilością danych pomiarowych i zdarzeń pochodzących z liczników inteligentnych odczytu oraz korzystanie z inteligentnej aplikacji umożliwia również optymalizację pracy sieci dystrybucyjnej. Wpływa na poprawę efektywności energetycznej i zwiększenie bezpieczeństwa sieci m.in. poprzez wdrożenie nowych metod wyrównywania obciążeń ,regulacji napięcia zasilającego oraz innych parametrów jakości dostaw energii elektrycznej.
W praktyce w dłuższej perspektywie działanie Platformy MDM może zwiększyć zwrot z inwestycji poniesionych przez TAURON Dystrybucja, ponieważ uzyskane dane oraz wyniki mogą posłużyć do podejmowania decyzji o nowych inwestycjach w sieć dystrybucyjną, planowania zadań eksploatacyjnych, remontów i prac modernizacyjnych.

Miliard odczytów miesięcznie

Projekt badawczo-rozwojowy „Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej” realizowany był w partnerstwie z gliwicką firmą Future Processing S.A. i został uruchomiony w ramach sektorowego programu B+R „Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Po wdrożeniu Platformy MDM na terenie Wrocławia, system już teraz analizuje dane pomiarowe i zdarzenia pochodzące z ponad 405 tys. liczników zdalnego odczytu. Liczniki te przesyłają informację o zużyciu energii elektrycznej w 15 minutowych interwałach, generując 35.000.000 odczytów dziennie, miesięcznie wykonując około 1.100.000.000 odczytów, co przekłada się na przyrost danych na poziomie bliskim 1 TB miesięcznie. Mając na uwadze wymóg elastyczności procesowania dla przetwarzania tak dużej ilości danych, konsorcjum zdecydowało się na zastosowanie technologii chmur obliczeniowej Microsoft Azure – mówi Monika Brachmańska, Managing Director w Future Processing S.A.

Sam projekt był podzielony na 3 etapy i rozłożony w czasie na ok. 3 lata. Pierwszy, badawczy obejmował opracowanie wzorów i modeli matematycznych przez wspierające go jednostki naukowe tj. Politechnikę Częstochowską i Politechnikę Opolską.

W drugim, trwającym ponad rok etapie, Future Processing zaangażowało do pracy ekspertów w obszarach sztucznej inteligencji - uczenia maszynowego, Big Data, wytwarzania oprogramowania oraz specjalistów od jakości oprogramowania.

W trzecim etapie projekt został wdrożony na terenie Wrocławia. Po zebraniu doświadczeń w praktyce oraz sprawdzeniu przydatności i wykorzystywanych funkcji systemu, możliwy będzie jego dalszy rozwój. Mowa tu
o nowych, dostosowanych do aktualnych potrzeb modułach i funkcjonalnościach oraz o docelowym wykorzystaniu systemu Platforma MDM na całym obszarze działania TAURON Dystrybucji lub u innych OSD.