Unieważnienie legitymacji służbowej nr 00370/TDP

22.02.2021
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 00370/TDP wydaną przez TAURON Dystrybucja S.A.
Skradziona została legitymacja służbowa do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej o numerze 00370/TDP.
Legitymacja ta została unieważniona, a osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.