Unieważnienie legitymacji służbowej nr 02252/TDP

17.03.2021
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 02252/TDP wydaną przez TAURON Dystrybucja S.A.
Zagubiona została legitymacja służbowa do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu o numerze 02252/TDP.
Legitymacja ta została unieważniona, a osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.