Mniej awarii sieci energetycznej TAURON Dystrybucja

12.04.2021
O ok. 18 procent rok do roku obniżają się średnio wskaźniki awaryjności sieci TAURON Dystrybucja w ostatnich latach. Dla klientów oznacza to skrócenie czasu i mniejszą liczbę przerw w dostawach energii elektrycznej. Poprawa bezpieczeństwa zasilania, to przede wszystkim efekt zrealizowanych modernizacji zmniejszających liczbę awarii oraz optymalizacji prac planowych. 

Pojęcia SAIDI i SAIFI dla dystrybucji energii są ważne, ponieważ pokazują czas i liczbę przerw w dostawie energii dla klientów. Dla użytkowników energii ich systematycznie zmniejszanie przekłada się na większy komfort i bezpieczeństwo zasilania. W 2020 wskaźnik SAIDI dla przerw nieplanowanych wyniósł w TAURON Dystrybucja 98,02 minut/odbiorca/rok. W 2019 roku analogiczne SAIDI wynosiło 138,68 minut/odbiorca/rok.

- TAURON Dystrybucja podejmuje szereg działań powodujących szybsze a zarazem skuteczniejsze usuwanie awarii. Modernizujemy strukturę sieci, ze szczególnym uwzględnieniem możliwość rezerwowania zasilania odbiorców. Ważne dla zmniejszenia awaryjności jest też prowadzenie wycinki drzew pod liniami napowietrznymi. Zmniejsza to istotnie liczbę awarii i ułatwia ekipom technicznym dotarcie do miejsc ich wystąpienia – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja.

Przykładem zastosowania nowych technologii, przyspieszających zlokalizowanie miejsc potencjalnej awarii jest zastosowanie wysoko rozdzielczych fotografii lotniczych, skaningu laserowego i termowizji podczas oblotów linii energetycznych helikopterami. Obloty pozwalają na sprawną lokalizację miejsc zagrożonych awarią tj. miejsc uszkodzenia elementów sieci lub zbliżenia się linii drzew.

Zmniejszeniu awaryjności sieci służy wdrożenie specjalnych programów ograniczających liczbę i czasy trwania przerw nieplanowych. Są to m.in. wymiana linii SN (średnie napięcie) z przewodami gołymi na linie kablowe lub linie z przewodami w osłonie; modernizacja najbardziej awaryjnych odcinków sieci oraz skracanie ciągów SN poprzez dobudowy linii i stacji WN/SN.

Kolejny obszar działań TAURON Dystrybucja, wpływających na wartość wskaźników awaryjności, to automatyzacja i monitorowanie sieci, budowa nowoczesnych kanałów łączności na potrzeby sterowania pracą sieci oraz analiz parametrów pracy sieci w czasie rzeczywistym i wykorzystywanie systemów, które sygnalizują awarię oraz umożliwiają zdalne sterowanie łącznikami.

Prace planowe

W ostatnich latach coraz częściej stosowane są nowoczesne rozwiązania skrócające czas i zmniejszające liczbę przerw planowych, koniecznych przy realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych lub przyłączeniowych.

- Do czasowego zasilanie klientów w coraz większym zakresie wykorzystujemy agregaty prądotwórcze i stacje tymczasowe. Ponadto z roku na rok zwiększa się udział prac realizowanych w technologii prac pod napięciem, a więc prac wykonywanych na czynnych liniach energetycznych w specjalnej technologii i z zachowaniem szczególnych środków ostrożności – wyjaśnia prezes Zasina.

Poza tymi działaniami w spółce następuje optymalizacja wyłączeń planowych, co oznacza, że jedno wyłączenie wykorzystywane jest do przeprowadzenia kilku prac przez służby spółki i wykonawców zewnętrznych. Istotne jest również zasilanie odbiorców z obwodów rezerwowych. Pozwala na to rozbudowa sieci elektroenergetycznej oraz zabudowa w niej łączników starowanych zdalnie, umożliwiających wykonanie szybkich przełączeń i zasilanie klientów z innych obwodów.

W efekcie wskaźnik SAIDI dla przerw planowanych w 2020 r. wyniósł 26,2 minuty/odbiorca/rok wobec 40,37 minut/odbiorca/rok w roku 2019.