Unieważnienie legitymacji służbowej nr 01031/TDP

16.04.2021
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 01031/TDP wydaną przez TAURON Dystrybucja.

Na terenie miasta Wrocławia zagubiona została legitymacja służbowa do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. o numerze 01031/TDP.

Legitymacja ta została unieważniona.

Osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.

Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.