Absolwent Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu

30.04.2021
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową ogłoszony przez TAURON Dystrybucja na temat: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” został rozstrzygnięty. Laureatem tej edycji konkursu został Dominik Drobisz absolwent Politechniki Śląskiej. Nagrodę główną otrzymał za pracę magisterską pt. „Automatyka zabezpieczeniowa w układach sieciowych społeczności energetycznej”.

Do konkursu mogli się zgłaszać absolwenci studiów magisterskich polskich publicznych uczelni technicznych kierunków: elektroenergetyka, elektrotechnika lub pokrewnych (tj. automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, informatyka, mechatronika, energetyka). W tym roku do finalnej oceny zakwalifikowano 3 prace dyplomowe. Oprócz tej zwycięskiej, jury bardzo dobrze oceniło też dwie inne:  „Ocena technicznych możliwości regulacji napięć w sieciach średnich napięć ze źródłami OZE" oraz  „Opracowanie rozwiązania cyfrowych obwodów wtórnych pola linii napowietrznej NN z wykorzystaniem oprogramowania”. Finalnie najwięcej punktów zdobyła jednak praca na temat automatyki zabezpieczeniowej w układach sieciowych społeczności energetycznej.

Najważniejsze przy ocenie pracy było kryterium aktualność tematyki i odniesienie się wyzwań sektora elektroenergetycznego. Doceniliśmy precyzyjne postawienie problemu oraz trafność rozumowania i uzasadniania twierdzeń mówi Waldemar Skomudek Wiceprezes TAURON Dystrybucja i przewodniczący komisji konkursowej. Najważniejsze pytanie, jakie zadawaliśmy sobie przy ocenie pracy brzmiało jednak: co nowego wnosi praca dyplomowa dla firmy TAURON Dystrybucja ? – podkreśla prezes W. Skomudek.

Na tak postawione pytanie odpowiedział sam laureat Dominik Drobisz, uzasadniając swoje zgłoszenie do konkursu: - Rosnąca ilość sieci typu SmartGrid oraz społeczności energetycznych stanowiących np. klastry energii wiąże się bezpośrednio z licznymi wyzwaniami technicznymi na poziomie bieżącej eksploatacji sieci SN/nN przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego jakim jest TAURON Dystrybucja. Prawnym obowiązkiem firmy jest utrzymanie niezawodności dostaw oraz odpowiednich parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej. Zgłaszana do Konkursu praca dyplomowa zawiera zaawansowane analizy symulacyjne i szereg uwag związanych z procesem opracowywania układu zabezpieczeń sieci, zawierających w swojej strukturze wiele źródeł rozproszonych.

Zainteresowanie konkursem wynika z faktu, że z jednej strony przynosi on laureatowi nagrodę finansową, z drugiej jest formą docenienia pracy przez prestiżowe jury ze środowiska naukowego oraz praktyków energetyków z TAURON Dystrybucja. Zgodnie z regulaminem konkursu wybór najlepszych prac dokonywany jest przez Komisję Konkursową TAURON Dystrybucja na podstawie opinii Rady Naukowej działającej przy spółce.

Konkurs to nie jedyna inicjatywa OSD z Grupy TAURON dedykowana studentom uczelni technicznych. Inne działania spółki dla studentów, to np. organizacja praktyk studenckich, czy prowadzenie Akademii wiedzy.

Jesteś studentem? 

Zapoznaj się z naszymi propozycjami przygotowanymi specjalnie dla Ciebie