Karta Aktualizacji 19/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

04.05.2021
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.5.2021.AOr.JPa2 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 19/2021 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 7 maja 2021 r.

Dostępne pliki:

Karta Aktualizacji nr 19/2021 IRiESD
Decyzja DRR.WRE.4321.5.2021.AOr.JPa2