TAURON Dystrybucja przebudował sieć na potrzeby pociągów Pendolino

25.05.2021
TAURON Dystrybucja kończy prace przy przyłączaniu do sieci podstacji trakcyjnej Bochnia. Cały projekt rozbudowy i przebudowy sieci energetycznej związanej z przyłączeniem obiektów PKP Energetyka na tym obszarze trwał 8 lat. Dzięki inwestycji wartej 58 mln zł w regionie kursować mogą szybkie pociągi Pendolino, zwiększone zostało też bezpieczeństwo energetyczne obszaru. 

TAURON Dystrybucja przyłączył do sieci podstację trakcyjną Bochnia – jeden z kluczowych elementów dla ciągów komunikacyjnych i kolejowych w regionie. Dzięki inwestycji możliwe będzie kursowanie składów Pendolino.

- Lata realizacji tego projektu 2013 -2021 pokazują, jak skomplikowane było to przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne. Całość projektu wyceniana jest na ok. 58 mln zł. Najtrudniejszym etapem prac było uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, negocjacje z właścicielami nieruchomości oraz procedury  uzyskania  wymaganych decyzji administracyjnych – pozwoleń na budowę  – mówi Jacek Duniec, Dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja w Tarnowie.

Ostatnio zrealizowane prace po stronie TAURON Dystrybucja obejmowały budowę linii napowietrznej dwutorowej 110 kV na odcinku blisko 22 km wraz z przewodami odgromowymi. Równocześnie realizowana była przebudowa skrzyżowań istniejących linii, które kolidowały z inwestycją. Co ciekawe, w celu usprawnienia prowadzonych prac zastosowano wynoszenie przewodów fazowych za pomocą drona.  

Przyłączenie podstacji Bochnia to jedna z siedmiu realizowanych przez Oddział TAURON Dystrybucja w Tarnowie umów przyłączeniowych zawartych dla obiektów PKP Energetyka. Pierwszym etapem prac po stronie TAURON Dystrybucja było wybudowanie Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Wygoda. Budowa obiektu trwała 2 lata i zakończona została w 2016 r. Obecnie GPZ Wygoda włączony jest do pracy sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja i zasila między innymi dużych klientów przemysłowych z obszaru Bochni.

Dalszy etap prac, to między innymi przebudowa jednotorowych linii napowietrznych 110 kV relacji GPZ Dunajcowa - GPZ Biadoliny - GPZ Brzesko - GPZ Wygoda na linię dwutorową. 

 

Całe przedsięwzięcie było rozłożone na lata 2013-2021. Moc przyłączeniowa dla obiektu zapewnia zasilanie podstawowe oraz zasilanie rezerwowe, dzięki czemu zwiększona została pewność zasilania podstacji.

Realizacja przebudowy linii 110 kV w systemie „zaprojektuj i wybuduj” podzielona została na dwa odcinki: Biadoliny-Brzesko oraz Brzesko-Wygoda. Prace prowadziło dwóch różnych wykonawców, realizujących swoje zadania na zleconych odcinkach. Zastosowanie metody „zaprojektuj i wybuduj” oznacza, że wykonawca odpowiada za kompleksową realizację całego przedsięwzięcia – przygotowanie projektu, uzyskanie zgód oraz pozwoleń i finalne przeprowadzenie prac budowlanych.