Wymiana dobrej energii. Politechnika Opolska współpracuje z TAURON Dystrybucja

17.06.2021
Współpraca nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, wspólne badania naukowe, praktyki studenckie i współpraca w obszarze kształcenia i pozyskiwania pracowników - to główne punkty umowy o współpracy, którą Politechnika Opolska podpisała z TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, który dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej aktywnie poszukuje dobrze przygotowanych do zawodu pracowników oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych. Firma aktywnie współpracuje z uczelniami technicznymi z południa Polski w ramach
prac Rady Naukowej, działającej przy TAURON Dystrybucja. Jedną z uczelni zaangażowanych w bieżącą pracę Rady jest Politechnika Opolska. Ponadto w TAURON Dystrybucja pracuje obecnie wielu absolwentów Politechniki a w ostatnich latach podmioty zrealizowały projekty badawcze i rozwojowe, których wyniki mogą być wykorzystane na potrzeby energetyki zawodowej.

- Reagujemy na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, chcemy dzielić się wiedzą naszych ekspertów. Umowa o współpracy, to także dla naszych studentów możliwość realizacji prac dyplomowych, praktyk oraz jeszcze lepszego poznania sektora, z którym zwiążą swoją zawodową przyszłość - informuje prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

Po podpisaniu umowy wspólne działania uczelni i firmy zostaną zintensyfikowane. Również dzięki umowie o współpracy, Politechnika Opolska będzie prowadzić z TAURON Dystrybucja m.in. wspólne prace i projekty badawczo-rozwojowe oraz pomagać we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Bardzo ważny jest też wątek współpracy w obszarze zasobów ludzkich, realizowanej przez Oddział w Opolu TAURON Dystrybucja. Studenci z Politechniki uczestniczą w organizowanych przez firmę praktykach letnich i całorocznych. W poprzednich latach było to po kilkanaście osób w ciągu roku, a w ostatnich po kilka. Firma zatrudnia też absolwentów uczelni – ostatnia taka osoba została zatrudniona w Wydziale Pomiarów na stanowisku Specjalisty ds. Pozyskiwania Danych Pomiarowych.

Z Politechniką Opolską współpracowaliśmy czerpiąc z jej potencjału naukowego i wiedzy specjalistów. Wspólnie realizowane projekty dotyczyły obszaru B+R i miały charakter specjalistyczny. – mówi Robert Zasina prezes TAURON Dystrybucja S.A. Te dwa projekty, to „Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej” oraz praca przy wdrażaniu „Platformy zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej”- doprecyzuje prezes R. Zasina.

Celem pierwszego ze zrealizowanych projektów było opracowanie systemu wspomagającego proces zarządzania populacją transformatorów WN/SN w oparciu o wieloparametryczną analizę wyników pomiarowych. Drugi projekt, to MDM „Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej”. W ramach prac Politechnika Opolska realizowała usługę badawczą na rzecz TAURONA, polegającą na opracowaniu modelu optymalnego przetwarzania, analiz i wnioskowania danych pomiarowych, .pochodzących z liczników z bilansujących, zainstalowanych w stacjach SN/nN.