Sposób prowadzenia prac przy licznikach energii elektrycznej u Klientów

18.06.2021
W związku ze zmianami prawnymi i łagodzeniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego, TAURON Dystrybucja informuje, że zadania związane z wykonywaniem odczytów, techniczną obsługą układów pomiarowych oraz prace eksploatacyjne przy licznikach zlokalizowanych wewnątrz i na zewnątrz lokali, wykonywane są na bieżąco z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

Prosimy o umożliwienie pracownikom spółki dostępu do liczników zlokalizowanych wewnątrz lokali.

W przypadkach lokali lub osób objętych izolacją, kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, prosimy o przekazywanie takiej informacji na etapie kontaktu z przedstawicielem TAURON Dystrybucja przed przystąpieniem przez nas do prac.