⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Przypomnienie o upływającym terminie okresu przejściowego dla zasad certyfikacji źródeł wytwórczych zgodnie z kodeksem NC RfG

23.06.2021

Zgodnie z postanowieniami opublikowanego dokumentu pt. "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG),  przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. nie będzie możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci,  akceptowane natomiast będą w ramach tego procesu:

1. certyfikaty na zgodność spełnienia wymogów kodeksu sieci NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania, wystawiane przez jednostki certyfikujące, na podstawie przedłożonego do jednostki akredytującej programu certyfikacji, zgodnego z dokumentem pt. „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”  

lub w przypadku, gdy proces certyfikacji nie został jeszcze ukończony, w okresie do 30 kwietnia 2022 r. dopuszcza się warunkowo:

2. przedłożenie certyfikatów wystawianych przez jednostki certyfikujące:
na zgodność z wymogami kodeksu sieci NC RfG, bez względu na zastosowany program certyfikacji,  
lub 
na zgodność z normą PN–EN 50549-1 lub normą PN–EN 50549-2,

przy czym wymienione w pkt 2 certyfikaty będą akceptowane wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, na podstawie zawartej umowy z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu, potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu sieciowego NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania, na podstawie programu certyfikacji, zgodnego z dokumentem pt. „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

Natomiast od dnia 1 maja 2022 r. bezwarunkowo będzie miał zastosowanie w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu sieci NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania, na podstawie programu certyfikacji, zgodnego z dokumentem pt. „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

Wszelkie dokumenty regulujące powyższe zagadnienia zostały opublikowane i są dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci, łącznie z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania przez uczestników rynku w tym zakresie.