⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

„Samorząd przyjazny energii” – kolejna edycja konkursu 

02.08.2021
Zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, działające na naszym terenie do udziału w kolejnej edycji konkursu  „Samorząd przyjazny energii”.
Do 30 września br. czekamy na zgłoszenia gmin, które w 2020 r. podjęły między innymi działania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,  walkę ze smogiem, wymianę ogrzewania na elektryczne oraz rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. 

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych, otrzymają tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.

Zgłoszenia: 

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także do powiatów i podległych im jednostek.
Zgłoszenia będą przyjmowane do  30 września 2021 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Pełny regulamin konkursu znajduje się w załączniku Regulamin konkursu oraz na stronie: konkurs.ptpiree.pl

Co oceniamy:

Na nagrody mają szanse jednostki samorządu terytorialnego podejmujące działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność. 

Dla jury przy ocenie szczególnie istotne będą:

działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji 
i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie, w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii;
wsparcie działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju; 
działania w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające z trudnych warunków atmosferycznych; 
działania w celu termomodernizacji budynków lub wymiany systemów grzewczych na proekologiczne rozwiązania; 
działania na rzecz przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych;
reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów 
i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.

Organizatorzy:  

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są: Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 

Zobacz: Regulamin konkursu Samorząd Przyjazny Energii