⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Instalacje fotowoltaiczne z certyfikatami 

03.09.2021
TAURON Dystrybucja wraz z pozostałymi Operatorami Sieci Dystrybucyjnej i PSE przygotował listę urządzeń, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji. Dzięki temu osoby zainteresowane instalacją fotowoltaiki mogą sprawdzić, czy wybrane przez nich falowniki są bezpieczne i będą prawidłowo współpracowały z siecią elektroenergetyczną. Wykaz obejmuje blisko 1100 urządzeń i jest na bieżąco aktualizowany.
Od 1 sierpnia 2021 r. każda osoba zainteresowana montażem modułów wytwarzania energii elektrycznej (w tym falowników mikroinstalacji PV), może sprawdzić, czy wybrane urządzenie zostało pozytywnie zweryfikowane przez TAURON Dystrybucja i pozostałe spółki dystrybucyjne. Obecnie we wspólnym, ogólnopolskim wykazie jest już blisko 1100 takich urządzeń. Weryfikacja dotyczy posiadania odpowiednich dokumentów, niezbędnych w procesie przyłączania do sieci elektroenergetycznej. 

Wykaz znajduje się pod linkiem http://www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow

W sumie na całym obsługiwanym przez nas terenie w pierwszym półroczu tego roku przyłączyliśmy do naszej sieci blisko 44 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 320 MW. Dla prawidłowej pracy tych urządzeń bardzo ważne jest, żeby spełniały określone wymogi i posiadały konieczne certyfikaty – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja. – Dla prawidłowej pracy źródeł wytwórczych z naszej strony konieczne jest podejmowanie szeregu działań o charakterze technicznym, w tym planowanie i realizacja koniecznych inwestycji sieciowych. Jednak producenci, prosumenci i instalatorzy również powinni mieć świadomość swojego wpływu na parametry pracy sieci elektroenergetycznej. Bardzo ważne są wybór, prawidłowość montażu i sposób ustawienia instalacji – komentuje prezes Zasina.  

Lista certyfikowanych urządzeń powstała jako wspólna inicjatywa Operatorów Sieci Dystrybucyjnej i PSE (Operator Sieci Przesyłowej). Wykaz urządzeń jest na bieżąco aktualizowany o kolejne moduły wytwarzania energii elektrycznej, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji.

Co ważne 31 lipca br. minął okres przejściowy, w którym dopuszczalne było posługiwanie się przez producentów oraz dystrybutorów modułów wytwarzania energii elektrycznej (w tym falowników mikroinstalacji PV), jedynie deklaracją zgodności.

Wszyscy producenci oraz dystrybutorzy modułów wytwarzania energii elektrycznej mogą składać dokumenty umożliwiające umieszczenie urządzeń w wykazie na stronie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem http://www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/warunki-i-procedury

Dodatkowy kontakt i informacje można uzyskać pod adresem certyfikaty@ptpiree.pl