Konsultacje Karty Aktualizacji 20/2021 IRiESD

10.09.2021
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 10 września 2021r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 20/2021 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki:

Projekt Karty Aktualizacji 20/2021 IRiESD
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 20/2021