Unieważnienie legitymacji służbowej nr 04029/Z

22.09.2021
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 04029/Z wydaną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.
W związku ze zgłoszeniem kradzieży legitymacji służbowej do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja S.A. o numerze 04029/Z legitymacja ta została unieważniona.

Osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.

Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.