Konsultacje Karty Aktualizacji 21/2021 IRiESD

10.11.2021
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2021r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 21/2021 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki:

Projekt Karty Aktualizacji 21/2021 IRiESD
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 21/2021