Konsultacje Karty Aktualizacji 22/2021 IRiESD

01.12.2021
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2021r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 22/2021 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki:

Projekt Karty Aktualizacji nr 22/2021 IRiESD
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 22/2021