⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Nowa taryfa TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2022

20.12.2021
17 grudnia 2021 r. została zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2022”.  Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. ulegną zmianie stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla klientów przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja.
Średnia stawka dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej spółki wzrośnie o 8,5%. Dla grupy taryfowej G, a więc dla gospodarstw domowych średni wzrost stawek opłat wyniesie 9,7%. Wzrost stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wynika przede wszystkim ze wzrostu stawek opłaty mocowej, stawki opłaty kogeneracyjnej oraz stawek opłat sieciowych (konsekwencja wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej i kosztów zakupu usług obcych).

Taryfa dystrybucyjna zapewnia uzyskanie przychodów, które umożliwiają pokrycie kosztów funkcjonowania firmy oraz środki na utrzymanie, rozwój i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej. W ostatnich latach TAURON Dystrybucja przeznacza na ten cel nawet do 2 mld zł rocznie. Kluczowe kierunki inwestycyjne TAURON Dystrybucja to: przyłączanie nowych klientów, modernizacja lub przebudowa majątku o najdłuższym okresie eksploatacji na wszystkich poziomach napięć, zmiana struktury sieci elektroenergetycznej (szczególnie średniego napięcia) w kierunku większego udziału sieci kablowej, dostosowanie sieci do możliwości przyłączanie źródeł OZE, poprawa elastyczności sieci i rozwój sieci w kierunku smart (w tym zabudowa liczników inteligentnych).

- Inwestycje w obszarze dystrybucji są szczególnie istotne ze względu na rozwijający się w ostatnich latach tak intensywnie rynek OZE. Sieć elektroenergetyczna, w przypadku zmiany charakteru jej wykorzystania poprzez zainstalowanie dużej ilości rozproszonych źródeł odnawialnych, wymaga modernizacji, która jest procesem długotrwałym i wymaga nakładów. TAURON Dystrybucja tylko w tym roku przyłączył już ponad 100 tysięcy mikroinstalacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego konieczne jest szerokie doinwestowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych, a inwestycje te muszą być zrównoważane wraz z powstawaniem nowych źródeł wytwórczych. W innym przypadku cały system elektroenergetyczny nie będzie realizował poprawnie swojej funkcji, ponieważ problemy w działaniu któregokolwiek obszaru odbijają się na całości – wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.