Karta Aktualizacji 22/2021 IRiESD

29.12.2021
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.16.2021.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 22/2021 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2022 r.

Dostępne pliki:

Karta Aktualizacji nr 22/2021 IRiESD
Decyzja DRR.WRE.4321.16.2021.LK