Konsultacje Karty Aktualizacji 23/2021 

03.01.2022
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2021r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 23/2021 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki:

Projekt Karty Aktualizacji 23/2021 IRiESD
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 23/2021