Unieważnienie legitymacji służbowej nr 04053/Z

13.01.2022
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 04053/Z wydaną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.
W związku ze zgłoszeniem zagubienia legitymacji służbowej do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja S.A. o numerze 04053/Z legitymacja ta została unieważniona.

Osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.

Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.