⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Małopolski 

19.01.2022
Około 600 mln zł na inwestycje w sieci dystrybucyjne województwa małopolskiego wydał TAURON Dystrybucja w 2021 roku. Część prac przeprowadzana była w trudnych górskich terenach, gdzie usunięcie potencjalnych awarii stanowi największe wyzwanie. Inwestycje prowadzone były na wszystkich poziomach napięć, co skutecznie wpłynęło  na poprawę bezpieczeństwa energetycznego klientów.  

Obszary górskie na południu Małopolski, ze względu na mikroklimat i ukształtowanie terenu są szczególnie narażone na zwiększoną awaryjność sieci. Najczęściej wczesną jesienią i późną wiosną wichury oraz opady śniegu powodują awarie sieci napowietrznej na tym obszarze. Dla klientów oznacza to dłuższy czas bez zasilania, dla  energetyków z TAURON Dystrybucja –  intensywne prace przy przywracaniu zasilania, bardzo często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. TAURON Dystrybucja modernizuje i usprawnia więc sieć, by ograniczyć do minimum możliwość występowania takich zdarzeń.

- Obok zadań mniejszych o punktowym zasięgu, w bieżącym roku będziemy kontynuować realizację dużych i ważnych zadań wieloletnich, poprawiających bezpieczeństwo energetyczne całego regionu. W Małopolsce mamy 108  Głównych Punktów Zasilania (GPZ),  z czego w samym Krakowie 23. Dzięki temu istnieje możliwość wzajemnego uzupełniania i zapewnienie zasilania rezerwowego dla poszczególnych obszarów miasta w przypadku awarii, któregoś z nich. Obecnie w Małopolsce trwają prace budowlane lub modernizacyjne przy Głównych Punktach Zasilania: na terenie Krakowa - Prądnik, Bieżanów, w Tarnowie i okolicy  - stacji Zawada i Targowisko oraz przy stacjach Zaskawie, Mszana Dolna i Biegonice w południowej część województwa. – mówi Robert Zasina prezes TAURON Dystrybucja.

Dużą zrealizowaną ostatnio inwestycją były prace związane z przyłączeniem odbiorców w Nowym Targu, wymagające rozbudowy stacji 110/15kV Szaflary oraz poprawą pewności zasilania dla Krynicy i miejscowości zlokalizowanych wokół niej. Mowa tu o budowie linii kablowych średniego napięcia relacji GPZ Krynica – RS Słotwiny oraz modernizacja rozdzielni RS Słotwiny.

Bardzo ważnym zrealizowanym w ubiegłym roku zadaniem była dla spółki przebudowa linii 30 kV Rożnów-Łososina. Linia ta jest jedną z najstarszych w Beskidzie Sądeckim wybudowana została w 1968 r. Została częściowo zmodernizowana w 1986 r, teraz przeprowadzono na niej prace, które pozwolą na jej skrócenie, zmianę napięcia i znaczące zmniejszenie awaryjności. Długość linii przed przystąpieniem do prac to ponad 157,4 km, a przyłączone są do niej 122 stacje elektroenergetyczne spółki i 15 stacji innych podmiotów.

Linia charakteryzowała się tym, że oprócz bardzo długiego ciągu głównego występowało na niej wiele rozbudowanych odgałęzień promieniowych, biegnących wzdłuż dolin Beskidu Wyspowego. Przebudowa umożliwiła podzielenie linii Rożnów-Łososina na dwie linie i zasilane klientów z tego obszaru z różnych źródeł. Teraz, po skróceniu ciągów, nastąpiła poprawa stanu zasilania zarówno klientów indywidulanych, jak i zlokalizowanych na tym terenie firm i większych przedsiębiorstw.

Przebudowa linii była możliwa dzięki powstaniu dużej stacji energetycznej 110/15 kV Chomranice. Budowa  stacji umożliwiła likwidację napięcia 30 kV i jego zmianę na 15 kV oraz zmianę konfiguracji układu pracy sieci średniego napięcia. W efekcie  wymieniono m.in. 122  transformatory SN/nN 30/0,4 kV na jednostki 15/0,4 kV.

Inwestycja została podzielona na trzy zadania, z których dwa realizowane były przez wykonawców wyłonionych w przetargach, a jedno przez służby techniczne TAURON Dystrybucji. Przeizolowanie linii na odcinku od GPZ Rożnów do GPZ Chomranice oraz od GPZ Chomranice do GPZ Łososina wykonały podmioty zewnętrzne. Natomiast przeizolowanie odgałęzienia „Żmiąca” zostało wykonane bezpośrednio przez pracowników Regionu Limanowa. Taki podział prac umożliwił szybką realizację zadania, które poprowadzono od GPZ-tu Chomranice w dwóch kierunkach jednocześnie. Skróciło to znacząco czas, w którym linie pozostawały na jednostronnym zasilaniu, a więc bez możliwości zasilenia  drugostronnego w przypadku uszkodzeń awaryjnych.

Całkowita wartość zadania pn. „Zmiana napięcia z 30 kV na 15 kV linii średniego napięcia  Rożnów-Łososina” wyniosła ok. 13 mln zł.