⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

700 mln zł zainwestował TAURON Dystrybucja na Śląsku

04.02.2022
Nowoczesna energetyka, to nie tylko ogromne inwestycje w nisko i zeroemisyjne jednostki wytwórcze, ale również rozwój sieci dystrybucyjnej. TAURON  Dystrybucja od lat jest liderem branży energetycznej, dysponując najlepszą siecią dystrybucyjną w kraju. Jednym z zadań realizowanych przez firmę na Śląsku jest modernizacja sieci dla Parku Śląskiego w Chorzowie.
TAURON Dystrybucja wydał w ubiegłym roku blisko 700 mln złotych na inwestycje w województwie śląskim. Modernizacje i realizacja nowych zadań infrastrukturalnych usprawniają funkcjonowanie sieci i poprawiają pewność zasilania klientów, umożliwiając przyłączanie nowych obiektów i skracając czas trwania awarii. 

Śląsk jest bardzo ważnym obszarem inwestycyjnym dla obszaru dystrybucji. To właśnie tu swoje siedziby mają najwięksi przemysłowi klienci, charakteryzujący się dużym zapotrzebowaniem na moc. Dlatego jednym z priorytetów jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury, a także dostosowanie jej do rozwoju regionu, zmieniających się potrzeb klientów i coraz wyższych oczekiwanych standardów świadczenia usług. Spółka OSD reaguje również na zmiany w zakresie zadań, wynikających z funkcji sieci dystrybucyjnej przy dynamicznym rozwoju źródeł OZE.  

Przykładem dużego rozwijającego się podmiotu z województwa śląskiego jest firma Sk Hi Tech Materials Poland zlokalizowana w strefie ekonomicznej w Tucznawie. Firma produkuje baterie do samochodów elektrycznych, swój pierwszy zakład uruchomiła w 2020 r. Rozwój i planowana rozbudowa zakładu, spowodowały, że jedno zasilanie na napięciu 110 kV z istniejącej stacji okazało się niewystarczające. Obecnie dla zapewnienia wnioskowanego zapotrzebowania na moc TAURON Dystrybucja buduje drugie zasilanie, z terminem realizacji do końca lutego 2023 r.  Docelowo zmodernizowana zostanie stacja 400/110 kV Tucznawa a Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują trzeci autotransformator. Planowana wartość inwestycji po stronie TAURON Dystrybucja to ok. 85 mln zł.

Przebudowa linii 110 kV Studzienna - Polska Cerekiew, to zadnie którego celem jest zwiększenie stabilności zasilania (zasilanie rezerwowe) dla miasta Racibórz. Zakres realizowanej obecnie inwestycji obejmuje przebudowę wyeksploatowanej linii WN wybudowanej kilkadziesiąt lat temu i wymianę lub przebudowę 79 stanowisk słupowych 110 kV.

Kolejną ważną inwestycją dla regionu jest budowa nowego GPZ  (Główny Punkt Zasilania) 110/20kV Bojszowy. Budowa stacji jest konieczna dla przyłączania nowych klientów biznesowych i indywidualnych na terenie Gminy Bojszowy i ościennych oraz wzmocnienie zasilania sieci i skrócenie ciągów liniowych średniego napięcia. Zmniejszy to ryzyko skutków ewentualnych awarii sieci. Budżet inwestycji, zrealizowanej już w ponad 60 % to ok. 20 mln. zł. 

Rozwój Śląska 

Jednym z ważnych zadań realizowanych z myślą o mieszkańcach Śląska jest modernizacja sieci zlokalizowanych na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. 
- Obecnie odbiorcy, tacy jak Planetarium Śląskie czy Śląski Ogród Zoologiczny są zasilani z wyeksploatowanej, starej sieci, niebędącej naszą własnością. Stan ten uniemożliwia rozwój i realizowanie zamierzeń inwestycyjnych przez Park Śląski, będący dla mieszkańców aglomeracji śląskiej szczególnym miejscem. Prace rozpoczęły się w 2019 roku, a roboty budowlane w roku 2021. W pierwszym etapie zostało wykonane zasilanie modernizowanego Planetarium i Obserwatorium Śląskiego. Planowany czas zakończenia całości inwestycji to czerwiec bieżącego roku a zakres inwestycji to budowa 10 stacji transformatorowych SN/nN, ok. 10 km linii kablowych SN (średnie napięcie) i ok. 9 km linii kablowych niskiego napięcia – mówi Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja. 

Na północy województwa, na terenie Oddziału w Częstochowie trwają ostatnie prace pozwalające na przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i zasilenie podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Częstochowskiej Strefy Ekonomicznej. Będzie to możliwe dzięki zakończeniu budowy stacji 110/15 kV Sabinów w wersji napowietrznej z rozdzielnią 15 kV w budynku stacji.  Obiekt jest obecnie na etapie odbiorów i uruchomienia. 

Inna ważna, zrealizowana inwestycja związana z przyłączeniami klientów to wymiana rozdzielni 15 kV Kiedrzyn w związku z przyłączeniem podstacji trakcyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie dla zasilania zmodernizowanej linii tramwajowej. Przeprowadzona została również na terenie obsługiwanym przez Oddział kompleksowa modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Szczekocinach.

Z kolei na południu województwa na terenie Oddziału w Bielsku-Białej w ubiegłym roku zrealizowano modernizację linii 110 kV relacji Magurka-Szczyrk i Szczyrk-Żywiec oraz przyłączenie Sali koncertowej Cavatina w Bielsku-Białej. To ostatnie zadanie wymagało budowy rozdzielni sieciowej wraz z powiązaniem z siecią SN w ścisłym centrum miasta, gdzie w każdym przypadku pozyskanie terenu, zgód właścicieli i przeprowadzenie linii zasilających jest szczególnie trudne. 

- Nowoczesna energetyka, to nie tylko infrastruktura elektroenergetyczna, którą widać w naszym otoczeniu. W coraz większym stopniu o naszej sprawności organizacyjnej i skuteczności decydują informatyka, cyfryzacja i nowoczesne kanały łączności. Na etapie realizacji w naszych oddziałach, w tym na terenie jednostek organizacyjnych na Śląsku, jest budowa cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej, umożliwiającego analizę pracy sieci i automatyzację lokalizacji uszkodzeń. Pełne wdrożenie takiego systemu pozwoli na ograniczenie trwania przerw w dostawie energii dla klientów. W ubiegłym roku w skali spółki przeznaczyliśmy na ten cel blisko 39 mln złotych - wyjaśnia Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja.