⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Operatorzy sieci przyłączyli już milion mikroinstalacji

22.04.2022
W marcu 2022 r. liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych przekroczyła milion. Ich łączna moc to już 7,3 GW.  
W ostatnich kilku latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych, wielokrotnie przekraczający zakładane prognozy. Większość z nich stanowią instalacje fotowoltaiczne (PV), w znacznej części są to mikroinstalacje prosumenckie, przyłączone do sieci OSD na podstawie zgłoszenia.

W 2021 roku przyłączono prawie 400 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na 3 GW mocy. Łączna moc zainstalowana na koniec 2021 roku wynosiła ponad 6 GW. W pierwszym kwartale 2022 roku OSD przyłączyli prawie 152,8 tys. nowych mikroinstalacji. Dla porównania, w pierwszym kwartale ubiegłego roku przyłączono 64 tys. mikroinstalacji.
Operatorzy sieci dystrybucyjnych od lat prowadzą działania związane z modernizacją lub budową nowych odcinków sieci, nakierowane m.in. na rozwój OZE, a w tym mikroinstalacji. Pomimo tego, że plany zakładały przyłączenie znacznie mniejszej liczby mikroinstalacji i dużych instalacji PV, to dzięki dobremu przygotowaniu OSD możliwe było przyłączenie tak dużej liczby OZE. W zatwierdzonym w 2021 roku dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” wskazano, że szacunkowa łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach i w dużych instalacjach PV  wyniesie w 2030 roku 5-7 GW. Dynamiczny rozwój mikroinstalacji spowodował, że już na koniec III kwartału 2021 r. moc zainstalowana tylko w tym sektorze wyniosła prawie 5 GW. Obecnie moc samych mikroinstalacji przyłączonych przez OSD przekracza już wielkość mocy fotowoltaiki, która według założeń „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” miała zostać osiągnięta w 2030 roku.

Rosnąca liczba rozproszonych źródeł wytwórczych powoduje po stronie operatorów sieci dystrybucyjnych konieczność dostosowania sieci elektroenergetycznej i wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i organizacyjnych oraz zaangażowania znaczącej liczby pracowników. Średni roczny poziom inwestycji operatorów sieci dystrybucyjnych to około 6 mld zł. Należy podkreślić, że w ostatnich latach OSD zwiększyły znacząco wydatki na przyłączenia OZE do sieci. 
OSD - mimo wyzwań związanych z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w sektorze - wspierają rozwój energetyki prosumenckiej, która jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej.

Aktualne dane nt. liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych publikowane są na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.