Zasady ochrony przed porażeniem i przed przepięciami

06.05.2022
Udostępniamy dokumenty referencyjne dotyczące zasad ochrony przed porażeniem w stacjach elektroenergetycznych średniego napięcia oraz w liniach niskiego napięcia.
Na stronie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej  (PTPiREE) zostały opublikowane, wypracowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE dokumenty referencyjne dotyczące zasad ochrony przed porażeniem w stacjach elektroenergetycznych średniego napięcia (SN/nn, SN/SN i SN) oraz w liniach niskiego napięcia w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji.

Dokumenty opublikowane są tutaj