⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

TAURON Dystrybucja buduje stacje ładowania pojazdów

18.05.2022
Już ponad 70 ogólnodostępnych stacji ładowania budowanych przez TAURON Dystrybucja w ramach obowiązku ustawowego jest przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. Obecnie firma buduje przyłącza dla kolejnych 200 obiektów. Prace trwają w 10 gminach, głównie na Śląsku.
W kwietniu TAURON Dystrybucja zawarł umowę na dostawę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Łącznie do oddziałów w Częstochowie, Gliwicach, Tarnowie oraz Bielsku Białej dostarczonych zostanie 230 takich urządzeń.

To stacje ładowania o mocy 2 x 22 kW, wykonane z w pełni ekologicznych obudów aluminiowych z elementami szkła hartowanego, przeznaczone do pełnego recyclingu po zakończeniu okresu eksploatacji. Stacje będą dostarczane sukcesywnie do końca III kwartału bieżącego roku i będą wykorzystane w kolejnym etapie realizacji obowiązku ustawowego dotyczącego budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w lokalizacjach uzgodnionych z gminami.

Warunki do rozbudowy stacji

W Polsce funkcjonują już rozwiązania, które w sposób systemowy wspierają powstawanie stacji, a tym samym rozwój elektromobilności. Są to: pierwszeństwo przyłączenia, preferencyjna stawka opłaty za przyłączenie oraz specjalne stawki za świadczone usługi dystrybucji.

- Z punktu widzenia operatora systemu dużym wsparciem w przyspieszeniu procesu byłyby dodatkowe rozwiązania prawne, umożliwiające OSD skrócenie formalności związanych z pozyskaniem prawa do posadowienia urządzeń na nieruchomościach. Przy dzisiejszych uregulowaniach prawnych proces ten zajmuje największą część czasu realizacji budowy sieci – mówi Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja.

Samo przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w przypadku ich budowania przez podmioty inne niż OSD odbywa się na ogólnych zasadach, takich jakie dotyczą wszystkich przyłączanych obiektów. Klient składa więc wniosek i otrzymuje od spółki warunki techniczne. Na podstawie dokumentacji zawiera następnie umowę o przyłączenie.

TAURON Dystrybucja rozbudowuje sieć ładowarek

W ramach mechanizmu interwencyjnego określonego w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, TAURON Dystrybucja został zobowiązany do wybudowania łącznie 344 ogólnodostępnych stacji ładowania z 768 punktami ładowania w 12 gminach.

Na podstawie planów opracowanych przez prezydentów miast oraz programów przyłączenia opracowanych przez TAURON Dystrybucja, od kwietnia 2020 do marca 2021 spółka rozpoczęła realizację tych prac. Tylko w trzech gminach na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja prezydenci miast wskazali, że minimalna ilość punktów ładowania określona w ustawie zostanie osiągnięta w wymaganym czasie. Były to Kraków, Katowice i Wrocław. Na ich terenie nie było więc konieczności budowy kolejnych ładowarek przez TAURON Dystrybucja.

Sytuacja zmieniła się jednak w grudniu 2021, kiedy z uwagi na konieczność dostosowania krajowego prawa do dyrektyw unijnych w życie weszła ustawa zmieniająca ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Dla TAURON Dystrybucja kluczowa zmiana nastąpiła w zakresie wprowadzenia zakazu posiadania przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnej ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Tym samym wprowadzone zostały przepisy przejściowe, które określiły zasady wygaszenia obowiązku budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przez OSD oraz konieczność sprzedaży przez OSD już posiadanych ogólnodostępnych stacji ładowania.

Od momentu wprowadzania przepisów przejściowych obowiązek budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przez TAURON Dystrybucja został ograniczony do obszaru 10 gmin: Opole, Częstochowa, Bytom, Gliwice, Zabrze, Ruda Śl., Rybnik, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Tarnów i budowy 273 z 344 ogólnodostępnych stacji ładowania.

Spółka wybudowała już 77 ogólnodostępnych stacji ładowania. Z liczby tej przekazała Operatorowi ogólnodostępnej stacji ładowania wyznaczonemu przez Urząd Regulacji Energetyki do wykonywania zadań operatorskich 41 stacji ładowania.