Unieważnienie legitymacji służbowej nr 04164/Z

30.05.2022
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 04164/Z wydaną przez TAURON Dystrybucja Oddział we Wrocławiu.
Na terenie miejscowości Wrocław zagubiona została legitymacja służbowa do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja Oddział we Wrocławiu o numerze 04164/Z.
Legitymacja ta została unieważniona, a osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja.
Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.
Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.