Unieważnienie legitymacji służbowej nr 04769/Z

27.06.2022
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 04769/Z wydaną przez TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach.
Na terenie działania oddziału w miejscowości Nowe Chechło w gminie Świerklaniec zagubiona została legitymacja służbowa do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach o numerze 04769/Z.
Legitymacja ta została unieważniona, a osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.
Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.