Konsultacje Karty Aktualizacji 24/2022 IRiESD

30.06.2022
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2022r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 24/2022 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki:

Projekt Karty Aktualizacji 24/2022 IRiESD
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 24/2022