Dystrybucja i przesył energii elektrycznej w nowym raporcie PTPiREE

01.07.2022
Rok 2021 upłynął pod znakiem rekordowego poziomu produkcji oraz zużycia energii elektrycznej w Polsce. Zużycie energii elektrycznej wyniosło 180,1 TWh, a jej produkcja 179,4 TWh. 

2021 rok był także rekordowy pod względem liczby i mocy mikroinstalacji przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych. W ciągu 12 miesięcy przyłączono prawie 400 tys. nowych prosumentów.

Polscy operatorzy elektroenergetyczni wydali na inwestycje ponad 7,2 mld zł. Efektem tego jest m.in ponad 2 tys. nowych stacji elektroenergetycznych oraz ponad 7 tys. kilometrów nowych linii, wśród których odnotować należy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia do poziomu 29 proc.

Te dane oraz wiele innych dotyczących branży można znaleźć w raporcie „Energetyka  Dystrybucja Przesył”, wydanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami. W tegorocznym wydaniu prezentowane dane, wskaźniki i wykresy składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. Polecamy najnowsze wydanie wszystkim zainteresowanym polską energetyką i gospodarką.

W raporcie możemy zapoznać się także z wypowiedziami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Roberta Zasiny. Zawarte są w nim także prezentacje spółek energetycznych: PSE, Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator, TAURON Dystrybucja

Raport dostępny jest na stronie: http://raport.ptpiree.pl/