Ważna inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Krakowa

23.08.2022
TAURON Dystrybucja przebudowuje stację energetyczną GPZ Prądnik w Krakowie. Inwestycja warta 38 mln złotych doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii, a także usprawni procesy przyłączeniowe w północnej części miasta. 
Na terenie północnej części Krakowa trwają intensywne prace drogowe przy budowie nowej trasy tramwajowej, północnej obwodnicy miasta i modernizacji ważnych komunikacyjnie ulic. Wykorzystując czas budowy, TAURON Dystrybucja równolegle rozpoczął ważną inwestycję energetyczną. Chodzi o gruntowną modernizację stacji GPZ Prądnik, zlokalizowanej przy ul. Prądnickiej. Koszt inwestycji energetycznej TAURONA to ponad 38 mln złotych. 

- Chcemy budowę tej bardzo ważnej dla Krakowa stacji energetycznej przeprowadzić równolegle do prac drogowych realizowanych w pobliżu. Będzie to mniej uciążliwe dla mieszkańców – wyjaśnia Ewa Groń, rzeczniczka prasowa TAURON Dystrybucja. - Jednak najważniejsze są finalne korzyści dla mieszkańców, dotyczące poprawy bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii oraz możliwości rozwojowych dla zasilania nowych klientów północnej części miasta – mówi Ewa Groń, rzeczniczka prasowa TAURON Dystrybucja. 

Przebudowa GPZ Prądnik

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Prądnik wybudowana została w 1946 roku i do czasu modernizacji była najstarszą stacją 110/15 kV w Krakowie. Dotychczas funkcjonowała w technologii tradycyjnej, posiadała napowietrzną dwusystemową rozdzielnię wysokiego napięcia połączoną z siecią 110 kV poprzez osiem linii w kierunku stacji: Łobzów, Pasternik, Balicka, Zabierzów, Górka, Wieczysta i Łęg. W ten sposób stacje te pracowały komplementarnie i zasilały całą północną część miasta i okolice Krakowa. 

Napowietrzna stacja zlokalizowana była w zwartej zabudowie miejskiej, a jej parametry techniczne i technologia wymagały zmiany. Zainstalowana na stacji aparatura była już wyeksploatowana, szczególnie w zakresie wyłączników i odłączników 110 kV oraz ich pneumatycznych napędów. 

Potencjalne awarie, z uwagi na znaczenie obiektu dla zasilania aglomeracji krakowskiej, mogły mieć charakter systemowy i powodować groźne skutki dla pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Przeprowadzona ocena stanu technicznego aparatury łączeniowej, budynku i konstrukcji rozdzielni jednoznacznie wskazywały na potrzebę kompleksowej modernizacji stacji. W jej miejsce powstaje małogabarytowa, nowoczesna stacja wnętrzowa, która wpisuje się w otaczający mieszkalny krajobraz miasta.

- Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Prądnik to ważny punkt sieci TAURON Dystrybucji na terenie Krakowa. Stacja stanowi istotny punkt węzłowy sieci 110 kV, na którym wszelkie zakłócenia mogłyby mieć wpływ na pracę całego systemu elektroenergetycznego w obrębie miasta – podkreśla Ewa Groń. - Na etapie decyzji o przebudowie stacji, została zaproponowana zmiana technologii wykonania obiektu, co umożliwia uwolnienie atrakcyjnego terenu w centrum miasta. Dzięki temu już planowana jest w tym miejscu budowa obiektów administracyjnych na potrzeby Regionu Wysokich Napięć Kraków oraz Regionu Krowodrza – dodaje Groń.

Zakres prac 

Przeprowadzone przez TAURON Dystrybucja prace modernizacyjne obejmowały budowę budynku głównego, zabudowę wnętrzowych rozdzielnic 110  kV i 15 kV oraz montaż urządzeń, w tym urządzeń potrzeb własnych, obwodów wtórnych, telekomunikacji, Systemu Zabezpieczenia Technicznego oraz systemu sygnalizacji pożarowej i układów pomiarowych. 

Na stanowiskach wnętrzowych zabudowane zostały transformatory mocy wraz z systemem uziemienia, ochrony przepięciowej i odgromowej. Kolejnym krokiem prac była przebudowa linii kablowych 110kV i 15kV, przy czym wszystkie prace budowlano-montażowe są prowadzone bez możliwości wyłączenia starego obiektu. 

Budowa prowadzona jest na obiekcie czynnym oraz przy realizacji przez starą stację funkcji stacji węzłowej. Przełączenie obwodów odbiorczych ze starej stacji na nowe urządzenia odbywa się sukcesywnie. Finalne nastąpi do końca 2022 r.