TAURON Dystrybucja z przemysłowym magazynem energii

12.09.2022
TAURON Dystrybucja uruchomił stacjonarny system magazynowania energii elektrycznej w Cieszanowicach (woj. opolskie) o mocy 3 MW i pojemności użytecznej 774 kWh. Energia jest magazynowana w bateryjnych ogniwach litowo-tytanowych, a sprawność systemu wynosi 86 proc. 
System magazynowania energii powstał na terenie Głównego Punktu Zasilania Cieszanowice w gminie Kamiennik. Zadaniem tej stacji elektroenergetycznej jest między innymi przekazywanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w znajdującej się nieopodal farmie wiatrowej w Lipnikach. 
Odnawialne źródła energii charakteryzują się wysokim poziomem niesterowalności a energetyka zawodowa od wielu lat próbuje zmierzyć się z tym wyzwaniem. Uruchomienie magazynu w Cieszanowicach to jedno z podejmowanych działań w obszarze rozwijania technologii magazynowania energii. W tym przypadku lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ GPZ współpracuje ze zlokalizowaną w odległości 7,5 km od niego farmą wiatrową Lipniki, również należącą do Grupy TAURON. Moc samej farmy wynosi ok. 30 MW. 

- W ramach testów odbiorowych magazynu pozytywnie przetestowano wszystkie funkcjonalności, w tym tryb pracy wyspowej. Eksperyment pracy wyspowej przeprowadzono w ramach usługi badawczej z Politechniką Wrocławską przy wykorzystaniu sztucznego obciążenia rezystancyjno-reaktancyjnego – mówi Robert Zasina, prezes spółki TAURON Dystrybucja. - W ramach dalszych badań zakładamy przeprowadzenie rzeczywistych eksperymentów pracy wyspowej z udziałem obiorców. Przeprowadzono również pierwsze eksperymentalne testy wygładzania mocy w kierunku farmy Lipniki – tłumaczy Zasina. 

Testy przeprowadzono w układzie normalnym i awaryjnym stacji 110kV. Testy wygładzania mocy będą kontynowanie w okresie jesienno-zimowym przy większej generacji mocy ze strony farmy wiatrowej. 
Sterowanie pracą magazynu jest możliwe z poziomu Dyspozycji Stacyjnej wysokich napięć, jak również  w określonych przypadkach,  z poziomu dedykowanej aplikacji do obsługi pracy magazynu. Z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego istotne jest również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii. 
Doświadczenia, które zdobywa TAURON Dystrybucja w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu w Cieszanowicach mogą zostać wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane niestabilne źródła energii. Farmy wiatrowe charakteryzują się dużą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE, a jednocześnie stanowią największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce, spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii.
TAURON Dystrybucja zdecydował się na budowę magazynu, ponieważ tak jak pozostali operatorzy systemów dystrybucyjnych będzie musiał w sposób opłacalny zintegrować w systemie nowe zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Magazyn o wysokiej sprawności

Magazyn energii w Cieszanowicach zbudowany został  w oparciu o technologię LTO. Podstawowe parametry systemu to: moc znamionowa - 3,16 MVA,  pojemność użyteczna - 773,66 kWh.

Obecnie magazyn pracuje w trybie automatycznym przy zadanym stopniu naładowania. Ta funkcja polega na utrzymywaniu odpowiednich poziomów napięcia i częstotliwości na szynach rozdzielni średniego napięcia w stacji Cieszanowice poprzez regulację przepływów mocy czynnej i biernej przy jednoczesnym stałym poziomie naładowania magazynu. 
Na realizację projektu TAURON Dystrybucja pozyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.