TAURON Dystrybucja wspiera szkolne pracownie elektryczne

19.09.2022
TAURON Dystrybucja doposażył średnie szkoły zawodowe z Głogowa, Legnicy i Lubina w specjalistyczną aparaturę pomiarową, przewody oraz części instalacji elektroenergetycznych. Wszystko to w ramach wieloletniej współpracy ze szkołami. Jest to wkład spółki w kształcenie przyszłych elektromonterów i energetyków, z których niektórzy znajdą zatrudnienie przy dystrybucji energii elektrycznej w regionie.
TAURON Dystrybucja od kilku już lat prowadzi działania związane z promowaniem zawodów elektryka i energetyka. Spółka współpracuje z 33 zawodowymi szkołami średnimi na swoim terenie i przekonuje młodych ludzi, że praca energetyka jest ciekawa, potrzebna i perspektywiczna. 39 absolwentów tych właśnie szkół, zostało zatrudnionych w ubiegłym roku przez TAURON Dystrybucję.

- Zmiany zachodzące w sektorze energetycznym sprawiają, że praca, którą oferujemy jest ciekawa, różnorodna i coraz bardziej doceniana. Czekamy na młodych ludzi z pasją do energetyki i motywacją do pracy. Oferujemy im pracę w perspektywicznej branży, sprawną i rozwiniętą organizację, dobre warunki i narzędzia pracy oraz doświadczenie naszej kadry i specjalistów. – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja - Z wiedzy naszych ekspertów korzystają nowo przyjęci pracownicy, a pośrednio i klienci ponieważ dobrze wykształcona i przygotowana do zawodu kadra zapewnia potem bezpieczne i stabilne dostawy energii.

Doposażenie pracowni elektroenergetycznych

Ważnym i potrzebnym dla szkół aspektem współpracy jest doposażenie pracowni elektroenergetycznych. Dzięki wsparciu, jakie oferuje spółka, uczniowie mają możliwość nauki z wykorzystaniem materiałów, urządzeń i specjalistycznego wyposażenia. Potem spotykają się z nimi po raz drugi w swojej pracy zawodowej. Dzięki temu do pracy przychodzą ludzie lepiej przygotowani do zawodu, znający już nowoczesne narzędzia pracy.

Na początek roku szkolnego takie doposażenie przygotował legnicki oddział TAURON Dystrybucji i przekazał szkole w Głogowie do nowej Pracowni Projektowania Instalacji Elektrycznych. 

- Pracownia otrzymała oryginalny design, została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i doposażona przez TAURON Dystrybucję zgodnie z sugestiami nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach współpracy szkoła kieruje uczniów na praktyki i staże, które pozwalają na obserwację pod kątem przyszłego zatrudnienia. Dzięki wzajemnym kontaktom kształcenie technika przebiega w relacji dającej korzyści wszystkim stronom – zapewnia Paweł Korzeń dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie.

Dwie pozostałe placówki z Legnicy i Lubina zostały doposażone przed wakacjami. Wśród materiałów znalazła się m.in. specjalistyczna aparatura stanowiąca ważne wyposażenie każdego laboratorium pomiarowego. Były to także przewody, aparatura zabezpieczeniowa oraz inne części instalacyjne umożliwiające budowę elektroenergetycznych układów zasilania.
Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość praktycznego wykonywania badań instalacji i sieci elektroenergetycznych. 

Zadowolenia ze współpracy nie kryją także władze miast, w których TAURON Dystrybucja wspiera szkoły, ponieważ podnosi ona ofertę edukacyjną  regionu. 
 
- Od wielu lat spółka TAURON Dystrybucja jest partnerem edukacyjnym placówek oświatowych Legnicy i w regionie. Od lat chwalę sobie znakomitą współpracę na linii samorząd – spółka. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za dotychczasową pomoc, jednocześnie liczymy na dalszą współpracę w zakresie szkolenia młodzieży dla sektora elektryczno–energetycznego – podsumowuje Krzysztof Duszkiewicz zastępca prezydenta miasta Legnicy.
 
Pod linkiem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/oferty-pracy znajduje się aktualna oferta pracy w spółce TAURON Dystrybucja.