Unieważnienie legitymacji służbowej nr 04877/Z

29.09.2022
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 04877/Z wydaną przez TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach.
Na terenie działania oddziału w Gliwicach zagubiona została legitymacja służbowa do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach o numerze 04877/Z.
Legitymacja ta została unieważniona, a osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.
Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.