Ponad 2000 osób dziennie korzysta z kalkulatorów TAURON Dystrybucja

10.10.2022
Ile zużywa posiadany sprzęt gospodarstwa domowego?, jak wyliczyć zapotrzebowanie na moc przy np. przy budowie domu? lub jak prawidłowo dobrać moc instalacji PV? - TAURON Dystrybucja podpowiada i oferuje swoim klientom bardzo proste i przydatne narzędzia do zdobycia takiej wiedzy. 

Coraz większą uwagę przykładamy w naszych domach i rodzinach do efektywności energetycznej. Oszczędzanie energii, mądre jej użytkowanie i dbanie o domowy budżet, to coraz częstsze tematy poruszane na co dzień. Również troska o środowisko i jego zasoby powoduje, że coraz częściej zależy nam na mądrym i oszczędnym zarządzaniu energią również w swoich gospodarstwach domowych. TAURON bardzo silnie wspiera swoich klientów przy takich działaniach.

Trzy przydatne kalkulatory zostały zebrane w jednym miejscu: https://www.tauron-dystrybucja.pl/kalkulatory

- Na naszej stronie internetowej funkcjonują  kalkulatory: zużycia prądu, mocy przyłączeniowej oraz doboru mocy fotowoltaiki. Kalkulatory cieszą się dużą popularnością i używane są nie tylko przez klientów TAURON Dystrybucja. Dziennie korzysta z nich ponad 2000 osób. Najpopularniejszy z nich jest kalkulator zużycia energii elektrycznej. – mówi Ewa Groń rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Kalkulator zużycia prądu

Kalkulator pozwala na sprawdzenie ile zużywają urządzenia zamontowane w naszych gospodarstwach domowych. Po stronie użytkowania jest podanie mocy urządzenia w Watach i czas jego używania. W  wyniku uzyskiwana jest wartość zużycia energii elektrycznej w kWh oraz koszt zużycia prądu w zł. Koszt ten obliczony jest dla średniego łącznego kosztu 1 kWh w Polsce dla grupy taryfowej G11 (założenia: jedna strefa, gospodarstwa domowe).

Dla zainteresowanych zmniejszeniem bieżących kosztów zużycia w kalkulatorze zawarty jest także link do strony „Jak oszczędzać energię elektryczną”, gdzie przygotowany jest poradnik, jak w prosty sposób i zachowując codzienny komfort oszczędzać energię w domu.

Kalkulator mocy przyłączeniowej

Na etapie budowy domu lub przejmowania nowego lokalu konieczne jest zaplanowanie mocy, która będzie wykorzystywana w obiekcie. Wartość ta jest konieczna do zawarcia umowy przyłączeniowej. Zatem klient sumuje wartość planowanej mocy zainstalowanej w domu w [W] i wpisuje ją do rubryki, a kalkulator wylicza szacowaną moc przyłączeniową. Aby jednak klient mógł prosto wyliczyć wartość mocy zainstalowanej do kalkulatora dołączony jest arkusz kalkulacyjny zawierający przykładowe zakresy mocy znamionowej 20 najpopularniejszych domowych sprzętów zasilanych energią elektryczną. Można dzięki temu oszacować, jakie będzie orientacyjne zużycie naszej rodziny przy określonej liczbie i rodzaju użytkowanych urządzeń.

Na tym etapie TAURON Dystrybucja pomaga również przejść przez cały proces przyłączania do sieci. W kalkulatorze zawarty jest link do strony „Przyłączenie do sieci”, gdzie znajduje się szczegółowy opis procesu, którego celem jest doprowadzenie energii elektrycznej do nowego obiektu lub zmiana sposobu zasilania w już istniejącym obiekcie.

Kalkulator doboru mocy fotowoltaiki

To kolejne bardzo ważne narzędzie, które pozwala racjonalnie i efektywnie zaplanować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ma to wpływ na koszty samej inwestycji oraz na późniejszą poprawną pracę zamontowanej instalacji.

- Nasz kalkulator wspiera optymalne dobranie instalacji do konkretnych potrzeb klienta. Temat ten jest bardzo ważny ponieważ duża część montowanych w ostatnich latach instalacji była przewymiarowana. Oznacza to, że moc zainstalowanych paneli była znacząco większa niż możliwości konsumpcyjne energii przez gospodarstwo domowe. Z jednej strony to dodatkowe i nieracjonalne koszty dla klientów, z drugiej możliwość generowania problemów  technicznych podczas pracy instalacji i jej współpracy z siecią energetyczną – wyjaśnia Ewa Groń.

W kalkulator klient wpisuje wartość rocznego zużycia prądu w domu w kWh i otrzymuje zwrotnie szacowaną moc fotowoltaiki podaną w kilo Wattopeakach (kWp). Dane te  mają jednak charakter poglądowy. Szczegółowe wartości jest w stanie podać dopiero firma instalacyjna, która dokonuje dokładnych wyliczeń na podstawie lokalizacji budynku i profilu dachu. Dobrze jednak do takiej rozmowy być przygotowanym, ponieważ niektóre firmy nie zawsze rzetelnie kalkulują ofertę i mogą być zainteresowane przeszacowywaniem mocy proponowanej instalacji. 

Zainteresowany fotowoltaiką klient TAURON Dystrybucji może uzyskać więcej informacji klikając w umieszczony w kalkulatorze link, kierujący na stronę „Mikroinstalacja”. Tam oprócz zasad przyłączenia fotowoltaiki do sieci, znajduje się również poradnik „Fotowoltaika – to warto wiedzieć”.

Łatwy dostęp do wszystkich kalkulatorów jest na podstronie: https://www.tauron-dystrybucja.pl/kalkulatory