⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

TAURON Dystrybucja w kolejnej fazie wdrażania inteligentnego opomiarowania

17.10.2022
Ponad 950 tys. klientów TAURON Dystrybucja jest już wyposażonych w liczniki zdanego odczytu. W tej chwili spółka w ramach realizowanego od zeszłego roku programu AMIplus, testuje różne technologie komunikacyjne, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach wrażania inteligentnego opomiarowania. 
Do 2031 r. ok. 6 mln klientów TAURON Dystrybucji będzie rozliczanych na podstawie danych uzyskiwanych z liczników ze zdalnym odczytem. Oznacza to przede wszystkim możliwość rozliczeń na podstawie danych rzeczywistych, brak wizyt inkasentów, dostęp w aplikacji do danych dotyczących zużycia i struktury poboru energii elektrycznej w konkretnym gospodarstwie domowym oraz możliwość funkcjonowania jako prosument bez konieczności wymiany licznika na nowy.

Dla energetyki wdrożenie na masową skalę liczników zdalnego odczytu przyniesie między innymi możliwość efektywniejszego monitorowania stanu i pracy sieci w czasie rzeczywistym i usprawnienie procesów obsługowych.  

 - Liczniki, które już pracują u naszych klientów instalowane były między innymi w ramach dużego projektu Smart City Wrocław w latach  2014 – 2017. Ponadto na naszej sieci pracują również liczniki zdalnego odczytu w technologii radiowej GSM, które zainstalowane zostały na potrzeby rozliczeń prosumentów oraz rynku mocy – mówi Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja. - W kolejnych etapach wymian liczników będziemy wybierać technologie komunikacyjne i liczniki najlepiej odpowiadające naszym potrzebom. Chodzi tutaj o najkorzystniejsze rozwiązania technologiczne i komunikacyjne oraz o korzystne warunki cenowe – zaznacza prezes R. Zasina.   

Jeden projekt, różne technologie 

Liczniki, które obecnie zainstalowane są na obszarze projektu Smart City Wrocław pracują 
w technologii komunikacyjnej PLC opartej o protokół OSGP. Dzięki temu w TAURON Dystrybucja zbudowane zostały szerokie kompetencje i wiedza w zakresie technologii PLC. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowych wdrożeń i użytkowania inteligentnego opomiarowania są wykorzystywane przy realizacji i ocenie prowadzonych pilotaży.   

Spółka testuje obecnie różne technologie komunikacyjne wykorzystywane do transmisji danych z liczników. Weryfikowane są możliwości dwóch technologii: PLC G3 oraz GSM. 

Technologia PLC G3 została przetestowana na terenie Oddziału w Tarnowie, gdzie zostało zainstalowanych kilka tysięcy liczników wraz z koncentratorami danych. Podczas realizacji tego pilotażu TAURON Dystrybucja współpracował z firmami Landis&Gyr oraz Iskaemeco. Pierwszy z partnerów dostarczył system zdalnego odczytu wraz z koncentratorami danych, natomiast drugi liczniki zdalnego odczytu. Podczas prowadzonych testów sprawdzono wpływ różnego rodzaju przewodzonych zakłóceń elektromagnetycznych, występujących w sieci na funkcjonowanie infrastruktury i transmisję danych. 

W ramach drugiego pilotażu sprawdzane są możliwości zastosowania na masową skalę technologii komunikacyjnej GSM. TAURON Dystrybucja  zainstaluje u klientów kilkanaście tysięcy liczników zdalnego odczytu tego typu.  Do pilotażu wybrano zróżnicowane lokalizacje, a więc instalacje będą realizowane zarówno na terenach miejskich, jaki i wiejskich, m.in. w Katowicach, Krakowie, Legnicy, Dąbrowie Tarnowskiej, Bukowinie Tatrzańskiej czy Mykanowie. Dzięki temu będzie można sprawdzić, w jaki sposób działają liczniki zainstalowane w budynkach wielorodzinnych (np. na klatkach schodowych, w mieszkaniach czy garażach) oraz w zabudowie oddalonej od miast, w tym na terenach przygranicznych i górzystych. Zapewni to możliwość weryfikacji działania systemu z zainstalowanymi licznikami GSM w różnych warunkach. Różnice testowe obejmą zakres siły i zasięgu sygnału GSM różnych operatorów, jak również zmienny zakres zakłóceń wpływających na transmisje danych w sieciach komórkowych. 

 - Wybór standardu i technologii komunikacji dla liczników zdalnego odczytu jest jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność całego procesu wdrażania inteligentnego opomiarowania. Po zakończeniu pilotaży będziemy decydować o wyborze i skali dywersyfikacji wykorzystywanych technologii zdalnego odczytu na kolejnych etapach realizacji programu AMIplus – wyjaśnia R. Zasina.