Unieważnienie trzech legitymacji służbowych

21.10.2022
Unieważnia się legitymacje służbowe kontrolującego o numerach 05227/Z, 00454/O11,  00477/O11 wydane przez TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach.
Na terenie miasta Katowice zagubiona została legitymacja służbowa do przeprowadzania kontroli o numerze 05227/Z wydana w dniu 12.01.2022 r. dla pracownika firmy ENERGO-MOC WZORCOWNIA Sp. z o.o. działającego na zlecenie TAURON Dystrybucja.

Ponadto unieważnia się dwie inne legitymacje wydane przez TAURON Dystrybucja:

- nr 00454/O11 wydaną w dniu 06.12.2021 r.
- nr 00477/O11 wydaną w dniu 13.07.2016 r.

Legitymacje te zostały unieważnione, a osoby, która będą używały legitymacji o powyższych numerach nie są pracownikami / przedstawicielami TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.

Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.