Samorządy z nagrodami

04.11.2022
Rozstrzygnięta została ósma edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”. W tym roku na uznanie jury zasłużyły następujące samorządy: Gmina Ujazd, Gmina Górzyca, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Komarówka Podlaska, Miasto st. Warszawa – Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz Gmina Krokowa.
Konkurs był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski.
W konkursie zostały nagrodzone samorządy, które poprzez aktywność w obszarze inwestycji energetycznych wspierają niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałają powstawaniu smogu, przyczyniają się do rozwoju elektromobilności czy odnawialnych źródeł energii. Prowadzą też edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty w wysokości 15 tys. zł.

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:
• Gmina Ujazd – obszar działania Tauron Dystrybucja,
• Gmina Górzyca – obszar działania Enea Operator,
• Miasto i Gmina Gąbin – obszar działania Energa-Operator,
• Gmina Komarówka Podlaska – obszar działania PGE Dystrybucja,
• Miasto st. Warszawa - Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa – obszar działania Stoen Operator,
• Gmina Krokowa - obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Gmina Ujazd z terenu działania TAURON Dystrybucja (woj. opolskie) została doceniona za podjęcie działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w regionie i wzrost wykorzystania zielonej energii z odnawialnych źródeł. Uczestniczyła w programach wsparcia inwestycji proekologicznych: Czyste Powietrze, Agroenergia, Mój Prąd, Moje Ciepło. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców udzielała dotacji celowych na instalację paneli fotowoltaicznych oraz wymianę nie ekologicznych i mało efektywnych kotłów grzewczych na nowoczesne systemy, m.in. pompy ciepła. Prowadziła także działania edukacyjne zwiększające świadomość mieszkańców dotyczących konieczności podejmowania takich działań.

Pełną Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.ptpiree.pl Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy z operatorami sieci elektroenergetycznych: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator, Tauron Dystrybucja oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.