⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

TAURON Dystrybucja wzmacnia sieci dla elektromobilności. Jest umowa z NFOŚiGW

03.01.2023
TAURON Dystrybucja rozpoczyna we Wrocławiu projekt rozbudowy sieci elektroenergetycznej pod kątem rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Inwestycja warta blisko 26 mln zł zostanie dofinansowana ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę podpisano 28 grudnia we Wrocławiu.

Rozwój sieci dystrybucyjnych i przesyłowych jest kluczowy. Dlatego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził jego plan. Na rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej zostaną wydane 52 mld zł, a w najbliższych latach chcemy te nakłady zwiększyć – zaznaczył Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

TAURON Dystrybucja rozpoczyna projekt wzmacniający infrastrukturę dla paliw alternatywnych. Dzięki inwestycjom wartym blisko 26 mln zł, spółka rozbuduje we Wrocławiu swoją sieć energetyczną, jednocześnie zwiększając przepustowość dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Realizacja projektu wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Aglomeracji Wrocławskiej oraz umożliwi realizację optymalnego rozwoju sieci dystrybucyjnej na tym terenie. Przełoży się również na zwiększenie możliwości wydawania warunków przyłączenia na poziomach średniego i niskiego napięcia.

- Z naszej strony budowa oraz modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych to bardzo istotny projekt. Działania te mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne dla Wrocławia, jak i jego okolic oraz na jakość życia jego mieszkańców. Podpisana dzisiaj umowa wpisuje się w szerszy plan przygotowania szerokiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju, będący odpowiedzią na rosnący popyt na samochody elektryczne - podsumował wydarzenie Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

obok herbu Wrocławia znajdującego się z lewej strony umieszczone są cztery symbole samochodów elektrycznych za którymi jest napis Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych” uzyskał dofinansowanie z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinasowanie zostało zrealizowane w ramach Programu priorytetowego: Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Nowa linia kablowa oraz zasilania zakładu autobusowego

Dzięki dofinasowaniu przekraczającemu 15 mln złotych zrealizowane zostaną budowa linii kablowej 110 kV pomiędzy Głównym Punktem Zasilania R-101 Walecznych – GPZ R-107 Kurkowa oraz zasilanie zakładu autobusowego Wrocław przy ul. Obornickiej. Całkowita wartość tych inwestycji to niemal 26 milionów złotych. Udział dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW wynosi 60%.

W efekcie we Wrocławiu między stacjami elektroenergetycznymi GPZ R-101 Walecznych i GPZ R-107 Kurkowa powstanie 3,2 km nowej sieci dystrybucyjnej 110 kV, dodatkowo  rozbudowana zostanie stacja transformatorowo-rozdzielcza 110 kV GPZ R-101 Walecznych, zaś stacja GPZ R-107 Kurkowa zyska doposażenie.

Projekt wpisuje się także w prowadzoną przez Miasto Wrocław politykę prośrodowiskową, związaną z planowanym rozwojem elektromobilności, w której priorytetowo traktuje się działania w kierunku obniżania emisji zanieczyszczeń powietrza.

Rozbudowa sieci dla nowych przyłączeń OZE

W  roku 2020 roku zakończył się trwający przez blisko pięć lat projekt mający na celu zwiększenie możliwości przyłączania źródeł energii odnawialnej na terenie Dolnego Śląska. TAURON Dystrybucja zrealizował łącznie 52 zadania inwestycyjne połączone w 13 projektach, które realizowane były na terenie Oddziału w Jeleniej Górze (3 projekty), Oddziału we Wrocławiu (4 projekty) oraz w Oddziale w Legnicy (6 projektów).

Projekt był zróżnicowany rzeczowo i terytorialnie gdyż obejmował prawie 30 dolnośląskich gmin, w tym między innymi gminy: Męcinka, Paszowice, Osiecznica, Sobótka, Zgorzelec, Głogów, Legnica, Wrocław. 

Realizacja projektu otrzymała wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Łącznie TAURON Dystrybucja otrzymał na ten cel ponad 36 mln zł dotacji pochodzącej ze środków unijnych.