TAURON Dystrybucja wzmacnia bezpieczeństwo Zagłębia Miedziowego

17.01.2023
Nowa linia wysokiego napięcia (110 KV) powstaje w Głogowie. Połączy ona dwie stacje wysokiego napięcia. Inwestycja spółki TAURON Dystrybucja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne miasta, jak również obiektów największego odbiorcy w regionie - KGHM. Pozwoli też na przyłączenie nowych mocy wytwórczych OZE. Zakończenie prac planowane jest na styczeń 2023 r.

- Głogów zasilany jest z trzech stacji elektroenergetycznych 110/20 kV. Dwie z nich TAURON Dystrybucja łączy podziemną linią wysokiego napięcia, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne odbiorców, pewność i możliwości swobodnego zasilania miasta i obiektów kluczowego na tym terenie klienta. Głogów to jedno z najstarszych miast w Polsce i ważny węzeł komunikacyjny, dlatego budowa podziemnej linii stanowiła duże wyzwanie technologiczne – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy spółki TAURON Dystrybucja.

Linia musiała przekroczyć tory kolejowe na międzynarodowej trasie, drogę krajową nr 12 oraz przejść w pobliżu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Wymagało to szczegółowych uzgodnień z różnymi stronami i służbami.

Skablowane, bardziej bezpieczne sieci

Budowa nowej linii wysokiego napięcia pozwoli na poprawę zdolności przesyłowych sieci i wpłynie na zwiększenie możliwości przyłączenia nowych odbiorców, a co za tym idzie przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu.

Linia kablowa nie jest narażona na skutki zjawisk atmosferycznych – oblodzeń, wichur, intensywnych opadów śniegu, co przełoży się na ograniczenie liczby awarii. Jednocześnie zastosowana technologia i przebieg uzgodnionej trasy linii nie koliduje z obecnym i przyszłym zagospodarowaniem terenu. Nowe połączenie to także większe możliwości przełączeń, co ułatwi energetykom z TAURON Dystrybucji prace eksploatacyjne na sieci energetycznej.

Trudne zadanie technologiczne

- Ze względu na trudne warunki terenowe ponad 1240 m trasy linii kablowej oraz światłowodowej zostały wykonane metodą przewiertów sterowanych. Z tego najtrudniejszy odcinek to 140 m pod Placem Jana Pawła II  przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. W tym miejscu podczas wykonania przewiertu sterowanego maszyna natrafiała na powojenny złom i gruz, przez co wykonawca utracił sondę. Przewiert musieliśmy zaczynać od nowa – opowiada Vladyslav Chaika, kierownik budowy z PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o.

Trudne było również przebicie się pod torami linii kolejowej 273, głównie ze względu na dużą różnicę wysokości terenu na krótkim odcinku. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac z służbami kolejowymi trwało około 6 miesięcy, choć same prace pod torami – tylko trzy dni. Na etapie pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę trzeba było dodatkowo dokonać wiele zmian w trasie przebiegu inwestycji, tak aby dopasować się do trwających inwestycji miejskich. Udało się to również dzięki rozmowom i współpracy z UM Głogów.

- Inwestycja została zaplanowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” a więc jeden podmiot realizował jej wszystkie etapy. Finalnie powstało podziemne połączenie kablowe o długości 2,7 km, łączące dwie stacje wysokiego napięcia oraz zrealizowana została budowa dwóch pól 110kV w obu stacjach. Pola zostały wybudowane w różnych technologiach, co jest dla nas nowym  rozwiązaniem.  Przecieramy w tym zakresie szlaki i w przypadku konieczności rozbudowy, czy przebudowy kolejnych obiektów będzie można to rozwiązanie ponownie wykorzystać – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Pierwsze z powstałych pól zbudowane zostało w tradycyjnym wykonaniu napowietrznym (typu AIS), natomiast drugie w technologii GIS (w izolacji z gazem SF6).

- Pomimo tego, że prace były prowadzone pod ziemią przy całej inwestycji w Głogowie nie zostało wycięte ani jedno drzewo. Przewiert do wprowadzenia linii elektroenergetycznej pod ziemię został wydrążony w odpowiednich odległościach od korzeni drzew, by nie narażać ich na uszkodzenie. To dodatkowy aspekt naszej pracy dla mieszkańców Głogowa, również w zakresie poszanowania i troski o zieloną, przyjazną przestrzeń publiczną – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.