Unieważnienie legitymacji służbowej nr 04127/Z

17.01.2023
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 04127/Z wydaną przez TAURON Dystrybucja Oddział w Bielsku-Białej.
Na terenie działania oddziału w Bielsku-Białej zagubiona została legitymacja służbowa do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja o numerze 04127/Z wydana w dniu 22.12.2020 r. Legitymacja ta została unieważniona, a osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.

Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.